Proč nejsem muslimem II...

8. březen 2009 | 17.33 |
› 

Druhý rozdíl, ale rozhodně né druhořadý rozdíl, naopak velmi zásadní rozdíl, mezi křesťanstvím a islámem, (anebo také mezi křesťanstvím a jehovisty) spočívá v osobě Ježíše Krista.

Jistě, i islám zná Krista, i islám o něm ví. Ale považuje jej za pouhého proroka, navíc odmítá Jeho Smrt na kříži a zmrtvýchvstání. Čímž ovšem zúžuje Kristovo posleství na etické minimum, na minimum, které bez Jeho Smrti stejně nedává ten pravý nádech, pravý obsah.

Islám vnímá Boha jako absolutního orientálního monarchu. Monarchu, který je strašně vzdálen člověku. Se kterým prakticky není možné mít osobní vztah.   Podobně jako Egypťané nemohli mít osobní vztah s faraónem. A faraón se o lidi ani v podstatě nezajímal, jenom o jejich užitnou hodnotu. Jseš dobrej v práci, OK, přežiješ. Proto muslimům ani nemůže přijít na mysl, aby s etento absolutní orientální monarcha přiblížil k člověku tak, že se vlastně stal jedním z nich. Je to pro ně podobně absurdní, jako kdyby se faraón stal otrokem, posledním otrokem při stavbě pyramidy, při které by jako poslední otrok i zemřel pod ranami dozorců. Takovýchto otroků v egyptě byli tisíce, statisíce, možná milióny, žádný z těchto ubohých se nikterak nevryl fdo egyptské historie. To, co tvrdí křesťanství, pro muslimy zní absurdně.

Ale. Jestliže Ježíš Kristus je člověkem a při tom vtěleným Bohem, pak Jej můžeme osobně poznávat. Můžeme se ho dotýkat. Můžeme ho pozorovat. Prorokové přináší Boží Slovo, Ježíš Kristus však byl Samotným Božím Slovem. To je klíčový rozdíl. Když poznáváme osobu Ježíše Krista, můžeme osobně poznávat i Otce. Můžeme například zjistit, že Bůh by raději trpěl hladem a žízní, než by promarnil možnost navázání osobního vztahu s člověkem, jak jsme si ukázali v následujícím článku:

http://bohu-a.svetu.cz/14956-voda-kterou-pijes-je-otravena.html

Co dále můžeme z Osobnosti Kristově zjistit o Bohu: Například to, že raději bude trpět On Sám, bude umírat On Sám, zemře On Sám, než bych umřel já a ty. Bůh mne tak miluje, že raději Sám snese Trest za mé hříchy, než aby potrestal mne. Toto osobní poznání Boha je nemožné bez uznání Božkosti Ježíše Krista. Takto osobně poznat nelze orientálního absolutního monarchu, ke kterému se nelze nijak přiblížit. Který zůstává uvězněn zdmi svého paláce a nikdy nevkročí do ulic, aby naslouchal nářkům svého lidu, neboť to je pod jeho úroveň...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.33 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: Proč nejsem muslimem II... princezna* 08. 03. 2009 - 19:13