Padesátikoruna a šek na milion dolarů...

6. květen 2010 | 18.42 |
› 

Padesátikoruna a šek na milion dolarů. Mají hodně společného. Nemyslíte?   Obojí se totiž vyrábí z papíru. Sdílejí spolu stejné fyzikální vlastnosti. Oboje stejně hoří v ohni, stejně se máčí ve vodě. Taktéž v chemickém složení rozdíly nenajdeme. Tytéž elektrony, protony a atomy. A přesto, devadesát devět lidí ze sta, možná devětset devadesát devět lidí z tisíce, mohou – li si vybrat, sáhnou po šeku spíše než po padesátikoruně.

Ještě více krytému šeku na milion dolarů se podobá nekrytý šek na milión dolarů. Neexistuje žádný fyzikální, vědecký nebo jinak materialistický test, který by odhalil  krytý šek mezi nekrytými. Je – li šek krytý, nebo ne, se dovíme jen a pouze v bance.

Taktéž mezi nenarozeným dítětem, plodem, jak se rádo říká, v prvních dnech či týdnech po spojení vajíčka a spermie, a slepým střevem můžeme najít mnoho styčných bodů. Obojí  v podstatě tvoří shluk buněk. Tytéž molekuly, bílkoviny,obojí je živeno tělem matky. Na druhé straně však slepé střevo nevlastní v sobě potenciál stát se člověkem, narodit se, dýchat. Naučit se chodit, běhat. Když se z těla ženy vyjme slepé střevo, nezmění se svět takovým obrovským způsobem, jako když se potratí dítě. Svět by byl o mnoho ochuzen, kdyby se nenarodili takoví velikáni, jako Beethoven, Newton, Sweitzer. Avšak svět by byl také o mnoho ochuzen, jestli by ses nenarodil ty, drahý a milý čtenáři. Minimálně svět okolo tebe, který ovlivňuješ, ať chceš, nebo nechceš, ať pozitivně, tak i negativně.

Obdobně moje manželka se podobá ostatním ženám. Její anatomie je anatomií ženy. Jako jiné ženy i moje manželka se dívá na svět dvěma očima, naslouchá dvěma ušima, vládne dvěma rukama. Avšak přesto vím, že ona a jen ona mi přichází od Pána. Vím a jsem si plně vědomí, že mimomanželský vztah s jinou ženou mi Boží požehnání nepřinese, naopak, Bůh by ode měl odstoupil.

Proč zůstáváme se svými ženami?  Protože jsou krásné? Krása pomíjí. Protože jsou milé? Přijdou okamžiky, kdy naše ženy se k nám budou chovat nepříjemně. Jednoduše proto, že budou třeba unavené, frustrované . Protože jsme zamilovaní? Jednou přijde satan a bude nám namlouvat, že to s našimi city a jejich vzájemností není až tak vážné. Protože je jediná a žádná jiná neexistuje? Protože jenom ta jediná vnáší do našeho života Boží Požehnání, které pro nás znamená mnohem více, než nějaký případný nezávisný flirt? Pak bingo. Jenom ta naše žena má potenciál.

Potenciál vnášet do našeho života Boží Požehnání.

Existuje spousta křesťanských sborů. Jeden jako druhý. Jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet. Avšak jenom do jednoho nás volá Pán. Je spoustu rodin a spousta domů, kam můžeme chodit na návštěvu. Ale jenom ta jedna rodina pochází z naší krve. Obdobně i sborové rodiny a sborové domy. Jestliže svévolně opustíme naše společenství a vstoupíme do jiného, Boží požehnání nám to nepřinese. Platí tentýž princip jako pro manželství. Existuje mnoho křesťanských sborů, církví, ale jenom do jednoho jsme posláni Duchem Svatým.

A to neznamená, že ten sbor, který navštěvuji, je bezchybný, dokonalý. Ne. I on prochází mnoha zápasy, i on klopýtá, bloudí a zase Cestu nalézá, vzdaluje se Pánu a zase se k němu obrací a vrací, také on je tvořen lidmi, hříšníky, stejně chybující, stejně sobečtí, stejně hříšní, jako kdekoliv jinde. Ne. Ale my jsme Pánem posláni sloužit právě tam, kde jsme.

I život křesťanův vypadá stejně, jako život nevěřícího. Stejným způsobem jsme se narodili, chodili do školy, vystudovali jsme, oženili jsme se, dřeli jsme celý život, vychovávali děti a nakonec umřeli. Ba dokonce z pohledu nevěřícího se může zdát, že život křesťana je ochuzen o mnoho možností, kterých se on vzdává. Opilství, nezávazné vztahy, drogy.  Avšak my, křesťané, jsme obdrželi šek, který je nám ze srdce drahý. Šek, který byl zaplacen Životem Blízké Osobnosti. Šek na Jeho Krev, na Jeho Tělo, na Jeho Život. Krytý, nekrytý? To je věcí víry.

I náboženské obřady vypadají jeden jako druhý. Ten vykonaný formálně, ze zvyku, aby sousedé nepomlouvali, jako ten, který vyvěrá z nejhlubších hlubin upřímného, věřícího, proměněného srdce. Avšak jejich hodnota je zcela odlišná. Protože ten první obřad nese formálnímu křesťanovi užitek jako mrtvému rubáš. Zatímco ten druhý obřad, byť na pohled vykonaný stejně, přináší Věčný Život, Boží Požehnání i mnohý důsledek do dennodenního života.

Obrovskou hodnotou svítí dennodenní věrnost věřícího služebníka Pána! Možná skrytou před tímto světem, ale slavnou pod Pohledem Božím. Amen.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře