Pch: Základy zákonů lidských V

15. červen 2010 | 05.30 |

Kapitola 4.
Toto tvrdí: "Uznáváme církevní tradici, hodnou chvály, ač není zjevně obsažena v Písmu, ale je v něm uvedena skrytě. Protože příliš rozměrný a těžký by byl Kristv zákon, kdyby v něm byly podrobně popsány všechny potřebná pravidla a nařízení."

Do jak pěkných slov oblékli své tvrzení: "Církevní tradice, hodná chvály, řádně ustavená." Slova z Jidášových úst překypují medem, ale kde je jejich konec? Lidé se na jejich konec nedívají. Nepoznávají, kde rodí Antikrist mnohá nařízení. Tvrdí: "Ač není zjevně obsažena v Písmu, ale je v něm uvedena skrytě." Neboť je prý sám Duch Svatý ukryl, aby je pak svatí otcové, přeplnění Duchem, objevili a nashromáždili jich taková množství, že si mnohý tučný kněz při modlitbách stěžuje: "Aaach, jak předlouhé zdravasy a otčenáše nám přikázali, až od nich hlava bolí..." Te je ta řádná, chvályhodná, církevní tradice plná blekotání podobného pohanům. Zajisté z evangélia vyvedena....

Když říkají: "...ač není zjevně obsažena v Písmu, ale je v něm uvedena skrytě", sjednocují lidská pravidla s Božím zákonem. A ač se ta všelijaká pravidla v Písmu nevyžadují, jsou údajně v Něm zakořeněna, ukryta až do doby, kdy jim hlavatí mužové cestu otevřeli. Tehdy vystoupila ze Zákona, postavila se na vlastní nohy a před Písmem dveře zavřela. A proto, je li pravdivé jejich tvrzení, že jsou ta pravidla v Písmu skryta, pak jsou i ona sama Boží vůlí, neboť z ní se zrodila. Boží vůle nemůže porodit nic jiného než opět Boží vůli. Proto by měly být jednou věcí, jednoho ducha a jedné moci. Proto společně mají pracovat a na jednom díle participovat a nemůže se jedna projevovat tím, že přestoupí nařízení druhého. Tak by to fungovalo, kdyby se jejich výše uvedené tvrzení zakládalo na pravdě. A i kdyby pravdu měli, tak přesto by přikázání Boží mělo mít větší váhu než ty pravidla z nich odvozená. Minimálně bychom si měli vážit Božího zákona stejně jako lidských pravidel.

Kapitola pátá:
Tak mistře, odhal své mistroství i podstatu svých řečí: Kde je Boží Zákon, po té, co porodil zákony lidské, kam nám odešel? Však ho nenajdeš, i když navštívíš všechna města a hrady, co vrahové postavili k vraždění. Nalezneš leda tak pokolení Kainovo, které se opevnilo pravidly lidskými a přespříliš okázale Bohu slouží podlé svých výmyslů. Ve všem přestupují Boží Řád! Proč ti hříšníci opustili Boží vůli, kterou se měli řídit spíše než těmi nařízeními z Boží Vůle údajně zrozené? Proč milují svá pravidla, ale Boží Řád nenávidí? A to by si měli mistři uvědomit, co a komu dokazují. Obalují Božím Slovem ustanovení proti Božímu Řádu. Měli by si uvědomit, jaké věci přináší světu odpadlého od Boha. Věci, které svět přijímá a miluje. Když říkají, že jejich zákony jsou ukryté v Božím Slově, chtějí tím vsugerovat, že jejich nařízení jsou Božím Zákonem, a tím lid uspat.Z toho všeho plyne, že není pravda to, co nám mistři věší na nos. Že nejsou jejich nařízení ukryta v Písmu Svatém. To můžeme poznat tak, když od sebe oddělíme Boží Slovo od lidských přídavků. Boží Zákon obstojí i bez lidských nařízení. Boží Zákon probouzí takové zvláštní skutky, jako žádný lidský. Tím poznáváme, že lidská tradice se nezrodila z Boží Vůle. Lidské tradice nemohou mít ani Pravdu, ani Moc Boží. Boží Zákon nemá nic společného s výmysly mistry zastávaných a chválených. Ani tento svět, ani žádný hříšník tohoto světa, nikdy nepřijme a nemlže přijmout Boží Smlouvu. Stejně jako svět nepřijal a ani nepoznal Ježíše Krista, Syna Božího, stejně jako svět nepřijal Ducha Svatého a ani o něm neslyšel. Stejně tak tento svět nemůže přijmout Boží Zákon, dokud svět miluje a dokud chce světsky žít. Jestliže se však rozhodne svět opustit, ihned se může podvolit Boží Vládě. Pak už nebude patřit světu, ale Ježíši Kristu. Napsal jsem již, že Boží Zákon probouzí takové zvláštní skutky, že k nim povolává zvláštní lidi. Boží Zákon jedná duchovně, vede vnitřního člověka, rozum osvětluje, obnovuje správné potřeby, přináší Lásku, dobré svědomí, svaté jednání a poctivost. To vše vkládá do nitra člověka. Toho všeho nemůže dosáhnout svět, neboť je postaven v husté tmě, naplněný zlou poptávkou a převrácenou a kluzkou nabídkou.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: Pch: Základy zákonů lidských V bohu-a 08. 07. 2010 - 22:51