Nová vláda

10. březen 2010 | 09.54 |

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Nová "vláda" se chápe díla.

Problémy, kterým čelí, nejsou jednoduché. Vladyka Hněvsa společně se svými druhy se uchyluje na Arnulfův dvůr v Řezně, kde se setkávají i s Hořiborem a Radslavem, pobývající zde po propuštění ze zajetí. Na počátku listopadu pak společně dojíždí na Kuřim a na Libici. Václav se dostává do izolace. Pozvání adresované ostatním českým knížatům na společné rokování, ujasnění si a vysvětlení si vzájemných postojů z letošního roku se vrací nepřijaté, dokonce výslovně jej odmítá Velebor, vévoda Děčanů. Pražský panovník ztrácí první místo mezi svými druhy, získáne Bořivojem a Spytihněvem.

Zároveň se přeskupují velitelé pevností. Libušín a Tetín, dva nejvýznamnější hradiště, pilíře obrany ve směru proti Bavorsku, jsou svěřeny bratrům Budějovi a Jaroslavovi z rodu Municů, neméně důležitý Budeč dostává do rukou osvědčený Ctirad, Levý Hradec Mstina a Prahu si nechává Tichan. Lštění bylo na počátku roku zničeno, v Nové pevnosti a na Mělníce zůstavají současní velitelé. Všude se staví, všude se opevňuje, kováři připravují zbraně, vojáci se cvičí.

Župani a staršinové rodů obdržují další rozkazy. Každý z nich má za úkol pro každou vesnici vybudovat lesní úkryty. Jsou definovány dva stupně nebezpečí, každý je oznamován praporem jiné barvy. Při pomalém nebezpečí se úkryty mají zásobovat potravinami a všechen dobytek se musí odevzdat do opevněných míst, při rychlém se mají nechat krávy krávama a telata telatama a všichni okamžitě s nejnutnějším utéct do lesů.

Další problém, který trápí hlavně křesťany, spočívá v nedostatku vysvěcených kněží. Zbývají vlastně jen dva, Učen v Budči a Pavel v Praze.

Ostatní byli buď zavražděni, nebo vyhnáni, případně utekli sami. Zvlášť pro Učena to znamená velký zápřah, Pavel pro svůj pokročilý věk již není tak mobilní.

Jiná věc, která rmoutí Václava, stojí přímo na nádvoří Pražského hradiště. Rozestavěný kostel sv. Jiří, kostel, který začal stavět jeho otec. Vydává pokyn, aby byl dostavěn. Ne, neslyší protiargumenty moudrých. Jak můžou mít hradby přednost před Svatostánkem Božím? V čem spočívá naše bezpečí, ptá se Václav, v hradbách, které dneska stojí a zítra padnou k zemi, anebo v Milosti Boží? Nač jsou nám movná opevnění, vycvičení bojovníci, ukuté zbraně, když se od nás odvrátí Boží Tvář? Ne. Kostel musí růst. Václav si dupne a prosadí si svou. Tichan se Ctihlavem ustupují, ale v podstatě jen formálně. Chrám se staví, aby se neřeklo, více méně na papíře, než v realitě.

Duchovní oporu v těchto dnech Václav nalézá u kaplana Pavla, který ho podporuje ve sporu o kostel. Každý večer spolu rozmlouvají. Probírají izraelské krále a jejich chování v dobách nebezpečí. Jak často spoléhali více na svou armádu, na pevnost svých měst anebo dokonce na spojence, více než na Pána. Ale si ukazují vyjímky, kdy král všechnu svou naději a víru v čase nebezpečí vložil na Hospodina a Hospodin se k němu přiznal, poslal anděla, který zahnal nepřátelské vojsko od Jeruzaléma.

Před spaním se Václav modlí čtením žalmů. Třicátý první žalm Davidův. David jej složil v obdobné situaci, v jaké se teď ocitá Václav. Je vyjádřením víry v Hospodinovu záštitu, spravedlnost. Mladý jinoch na knížecím loži si zřetelně uvědomuje, že Bůh nechce války. Odmítá je. Ježíš Kristus káže nastavení druhé tváře. Toto přesvědčení v něm roste již od dětství. Ví, že v současném barbarském světě platí jen síla, ale, jestliže Bůh odmítá zabíjení, pak má dost moci k tomu krveproletí zabránit. Bůh zaslibuje, že bude soudit každého podle jeho cest. Zabijáka podle cesty krve, míru milce podle cesty pokoje. Kdo mečem zachází, mečem i zahyne, pravil Pán Ježíš, když jej apoštol Petr chtěl bránit násilím. Copak Bůh nemá sám dost svých nebeských zástupů? Kdo chce válku, ten válkou bude souzen. Ve Václavovi roste poznání, že když Pánu Bohu odevzdá péči o mír, že když se plně spolehne na Boží Rámě, Bůh sešle boj na ty, kdo volají po boji, ale pokoj na ty, kdo hledají pokoj.

A v této víře denodenně usíná.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře