Možná máš pocit...

6. březen 2009 | 19.02 |

... že máš prázdné ruce. Možná máš pocit, že nemáš co Bohu dát. Ale opak je pravdou. Můžeš Bohu dát to, co ti On Sám svěřuje do rukou. Můžeš mu dát chválu, kterou ti On vkládá do srdce, můžeš mu dát svá ústa,  aby On mluvil skrze Ně, můžeš mu dát své Ruce, aby On jednal skrze Ně.  Můžeš mu dát sebe sama.

Můžeš mu dát i Ježíše Krista, který za tebe zemřel.

Zpět na hlavní stranu blogu

Moderované komentáře