Voda, kterou piješ, je otrávená...

6. březen 2009 | 18.59 |

...požádala bys ty Jeho a On by ti dal živou vodu... Jan 4, 10c. 

Ježíš netouží v prvé řadě po naši službě. Není důležité, co člověk může dát Bohu. Ježíš touží po nás samotných.

Na našem příběhu mne dojímá jedna věc. Že Ježíš, ač byl žíznívý, napít nakonec od samařské ženy nedostal. Ještě později uvidíme, že jakmile si Samařanka uvědomila, kdo Ježíš je, nechala vědro vědrem a okamžitě vběhla do města, aby zprávu o Kristově příchodu předala dál. Připomíná mi to ještě jeden příběh z evangeliích, příběh o Marii a Martě:

Stalo se, když šli dále, že vešel do jedné vesnice. Nějaká žena jménem Marta jej přijala do svého domu. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila k Pánovým nohám a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce s obsluhováním. Přistoupila k Němu a řekla: "Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!" Pán jí odpověděl: "Marto, Marto, děláš si starosti a znepokojuješ se mnoha věcmi, jedno je však potřeba. Marie si vybrala dobrý díl, jenž jí nebude odňat." Luk 10, 38nn. 

V jednom z příštích článků se na tento příběh podíváme podrobněji, teď se zaměřme na jeden aspekt: Ježíš by raději zůstal hladový a žíznivý, než aby s námi neměl společenství. Než aby Nám nedal svůj pravý pokrm a svou živou vodu. Proč to? Proč ta naléhavost?

Protože duchovní voda, kterou pijeme, a duchovní pokrm, který jíme, je otrávený, není-li Kristus jeho zdrojem. Přestavme si situaci, kdy člověk nám blízký, naše dítě, náš manžel, nebo naši rodiče, vypijí nebo sní jed. Nebudeme i my jednat nálehávě a nenecháme i naše tělesné potřeby stranou, abychom zachránili život našemu bližnímu?

Na světě se nalézá mmnoho zdrojů duchovních nápojů a duchovních pokrmů. Avšak všechny, až na jeden jedinný, jsou otrávené. Travič jménem Satan do nich zamíchal jed, hřích, který člověka pomalu, ale jistě zabijí.   Máme jediný zdroj živé vody. Ježíše Krista.

Jestliže na světě je pouze jediná studna s pitnou vodou, dovolili byste, milí čtenáři, aby voda z této studny se smíchala, třeba ve jménu tolerance, s vodou vedoucí do smrti? Víte, dáme li do sudu splašků kapku vína, výsledkem jsou splašky. Tentýž výsledek však dostaneme, jestliže do sudu vína přidáme kapku splašku.

Nelze smíchat dohromady Krista a Budhu, Mohameda, Krišnu. Nelze smíchat dohromady Krista a hříšnost, vodu ze Studny Jákoba a Živou vodu od Našeho Pána. Nelze sloužit dvěma Pánům, neboť jednoho člověk bude milovat a druhého nenávidět, jednoho se bude držet a druhým pohrdat.

Nebuďte zapřaženi do cizího jha s nevěřícími. Neboť co smá společného spravedlnost s bezzákonností? A jaké je společenství světla s tmou? Jaký je souzvuk Krista s Belialem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím, věrného s nevěrným? Jaká shoda svatyně Boží s modlami? Neboť vy jste svatyní Boha živého, jak řekl Bůh: ‚Budu bydlet  mezi nimi a procházet se s nimi, a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.‘ 2Kor 6,14.


Buďte požehnáni! 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře