Moc sugesce...

5. březen 2009 | 17.30 |

Televize Prima rozjíždí nový pořad, který se zabývá hypnózou a sugescí. O sugesci jsem se zajímal před obrácením. Má velkou moc. Lze například hypnotizovanému vsugerovat, že tužka, kterou drží v ruce, je krásnou květinou a on jej začne za onu květinu považovat. Trpí-li alergií na pyl, může se i rozkašlat. Anebo může na základě vaší sugesce hovořit s osobou, kterou považuje za reálně přítomnou, i když v dané místnosti není. Sugescí lze ovlivňovat druhé i na dálku. Je možné druhého přesvědčit, aby například šel tam či onam a udělal to či ono, není li to v rozporu s jeho přesvědčením a moralními hodnotami, aniž by jste s tím člověkem osobně a přímo mluvili.

Ovlivnitelnost smyslů sugescí považují za důkaz, že nelze na základě vlastních sil poznat pravdu. Například to, že vidíme zkamenělinu určitého dinosaura, že si na ní můžeme sáhnout, není žádným důkazem toho, že daná zkamenělina vůbec existuje. Vlastním zkoumáním, pozorovaním, vlastním úsilím se pravdy nedobereme. Jedinou možností, jak člověk se může dotknout pravdy, je jen ta, kdy ji Bůh člověku zjeví, kdy se ho Bůh osobně dotkne.

Proto Bůh posílá mocné působení bludu, aby uvěřili lži a aby všichni, kdo neuvěřili Pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti, byli tak odsouzeni.2Tes 2,11n

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře