Žídé se Samařany neobcují...

4. březen 2009 | 15.54 |

Židé totiž se Samařany nic společného nesdílejí...  Jan 4, 9b.

Tak to zní velmi smutně. Židé se Samařany nic nesdílejí, nemají spolu žádný vztah. Nemají s nimi nic společného. Distancují se od nich. Ale toto, vážení přátelé, není jenom problémem židů a samařanů...

Slyšíme to každý den. Věty typu: "Já s tím oním nemám vůbec nic společného." Anebo: Já se nimi nestýkám, jsou mi lhostejní, ukradení, nesahají mi po kotníky." Jistě jsme každý z nás již něco podobného vyslovili, mnozí z nás dokonce o vlastních příbuzných.

Slyšel jsem o jedné anglikánské misii v Africe, která byla velmi úspěšná, Otevřená škola rostla, žáci se do ní jenom hrnuli. Po čase si však misionáři všimli jedné věci: Studenti se jaksi nepromíchali. Žáci z jednoho kmene se absolutně nebavili s žáky druhého kmene. Žádný společný styk. Když se na to ptali, dostali odpověď, že nepřátelství mezi těmito dvěma kmeny trvá již strašně dlouho, celé generace. Celé generace pocitů nenávisti, příkoří, křivd, nesli studenti jako balvan na svých bedrech.

Jsme my, křesťané, proti tomuto imunní? S vlastní zkušenosti vím, že nikoliv. Ale nemusíme čerpat jenom z vlastních zkušeností, podívejme se do historie. Do vztahů např katolíci vs protestanté, tento vztah se mnohokrát vybil v náboženských válkách, v pronásledování jedné strany druhou stranou nejenom v Bartolomějské noci. Je to minulostí? Ale kdepak. Jestliže třeba některému protestanskému sboru navrhnete společnou bohoslužbu s katolíky, dostane se vám odpovědi: To bychom zradili odkaz našich předků, mučedníků. Podívejme se i do Severního Irska, do Ulsteru. Tam protestanté oslavují mnoho let staré vítězství v bitvě nad katolíky triumfálními pochody i přes čtvrtí města, kde bydlí jejich tenkrát poražení bratři. Místo abychom si sypali popel na hlavu, že jsme dopustili bratrovražedné boje, oslavujeme je a dáváme je před Boží Tváři na odiv, jako bychom na to byli hrdí. Jakobychom říkali Bohu: Podívej se Pane, jak jsme to pěkně vybojovali...

Chce toto Kristus?

Kristus chce mít společnou vodu se Samařankou, ženou pohrdanou lidmi jehé národem pohrdanými. Kristus boří hradby společenských předsudků. Touží po usmíření, vede k nastavení druhé tváře, k pokání, k odpuštění.

Naslouchejme Božímu hlasu:

Jestliže tedy přinášíš svůj dar na oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, zanech tam před oltářem svůj dar a odejdi; nejprve se usmiř se svým bratrem, a pak přijď a obětuj svůj dar.  Smiř se svým odpůrcem rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby tě snad odpůrce nevydal soudci a soudce strážci, a byl bys uvržen do vězení. Amen, pravím tobě: Jistě odtamtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš poslední haléř..  Mat 5, 23

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: Žídé se Samařany neobcují... jarda 24. 01. 2010 - 17:20
RE(2x): Žídé se Samařany neobcují... bohu-a 24. 01. 2010 - 22:32
RE: Žídé se Samařany neobcují... garusko 18. 10. 2010 - 12:44
RE(2x): Žídé se Samařany neobcují... bohu-a 19. 10. 2010 - 19:41
RE(3x): Žídé se Samařany neobcují... bohu-a 19. 10. 2010 - 19:43