Kdo není Synem člověka...

4. březen 2009 | 15.40 |

Kdo je Syn člověka a kdo jím není? Jak rozeznat příchod Syna člověka od lžiproroků a lžimesiášů? Podle čeho se dá poznat a podle čeho se nedá?
Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde tak, jak jste ho viděli odcházet Skutky 1,11
Syn člověka přijde tak, jak odešel, přijde z nebe. Člověk, který se narodí z ženy, ať se prohlašuje za mesiáše sám, anebo ať jej prohlašují jiní, nemůže být mesiáš, jeho zrození ho usvědčuje.
A tehdy řekne-li Vám někdo: Hle, tu je Mesiáš, hle, tam, nevěřte! Marek 13, 21
Syn člověka se nepozná tím, že ho tak oslovují lidé, ani ne tak, že se za mesiáše prohlašuje sám.
Vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět zázraky a znamení. Marek 13,22.
Syn člověka se nepozná ani podle zázraků, ani podle znameních, na které se bude odvolávat.
Jako když se zableskne a rázem se osvětlí všechno pod nebem z jednoho konce nebe na druhý, takový bude příchod Syna člověka. Lukáš 17, 24.
Syn člověka nebude ten, kdo přijde nenápadně. Jeho příchod naopak bude velice zřetelným. Nebude místo na zemi a nebude člověka, který by Jeho Příchodu nezaznamenal. Jestliže tedy někdo o sobě nebo o druhého říká: Hle, já jsem, nebo on je Syn člověka, a přesto zde na zemi je jediné místečko, kde si jeho existence nevšimli, jediný člověk, který pro svou izolaci o Tuto Slávu přijde, pak tento člověk o sobě neříká pravdu, ale otročí lži.
(Satan mu řekl: ) Je psáno: Andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili Lukáš 4,10.
Syn člověka se nepozná ani podle toho, jak krásně bude citovat Bibli. I satan umí číst, potfora, i satan se vyzná v Bibli. A uzpůsobuje si ji k účelům svým.
Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha, vnuknutí, které k vyznání Ježíše nevede, není z Boha 1. Jan 4,3a
Divím se, že se od toho, který vás povolal Milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Jiné evangelium ovšem není, jsou jen lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v opak. Ale i kdybychom my anebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangélium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Jak jsem právě řekl a znovu to opakuji: Jestli vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet! Gal: 1, 6-9.  
Falešný prorok se vždy bude snažit oslabit význam Ježíšovi Smrti, na příklad učením o reinkarnaci, bude se snažit namluvit, že buď nepřišel v těle, nezemřel v těle anebo nebyl vzkříšen v těle živého člověka. Případně bude chtít celou Kristovou smrt popřít. Proč? Neboť se satan vždy bude snažit zamést stopy. Bude zpochybňovat nejbližší svědky Kristovi, apoštoly, bude říkat, že si to či ono popletli, to či ono, špatně vysvětlili. Bude zpochybňovat Bibli, bude říkat, že tam není všechno, že je nedokonalá, nemůže jinak, než jej zpochybňovat. Nemá jinou možnost, svědectví je psáno a na Jeho Sepsání neměl nejmenší vliv. Ale i kdyby sám anděl z nebe hlásal jiné evangelium než to, co je v Bibli, nechť je proklet!
Co říci závěrem?
Vy se však mějte na pozoru, všechno jsem vám řekl předem. Marek 13,23.
Buďte s Pánem Bohem.  

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře