Může Bůh stvořit kámen, který by sám neuzvedl?

19. březen 2010 | 00.02 |
› 
Zodpovědět tuhle otázku pro mne, jako pro křesťana, není důležité k tomu, abych věřil. Stejně tak tato odpověď není ani pro nevěřícího tak důležitá, aby nevěřil. Jestliže přesto nevěřící takovouto otázku položí, nebývá to proto, že by chtěl slyšet odpověď, čest vyjímkám, ale proto, aby měl záminku před svým svědomím, proč nevěřit, aby měl bič, proč se křesťanům vysmát.
Tato otázka totiž pro mne osobně zní absurdně. Směšuje dohromady totiž dva rozdílné světy: Svět Neomezeného Boha a svět omezené hmoty. Stejně absurdně bychom se mohli ptát, jestli by malíř nemohl namalovat kámen, který by sám nezvednul.
Dále tato otázka vůbec nesměřuje proti tomu, jak já osobně chápu pojem všemocnost. Pro mne osobně vyznání, že Bůh je všemocný, znamená, že Bůh disponuje všelikou mocí, jinými slovy, veškerou energii. Není síla, není moc, kterou by Bůh neměl pod kontrolou, která by se utrhla z řetězu.
Pro mne je logičtější otázka trošku jiná: Může všemocný Bůh zemřít, když je nesmrtelný?
Jaká je tedy moje osobní odpověď na položenou otázku? Může Všemocná Bůh stvořit kámen, který by sám nezvedl, a při tom zůstat všemocný? Vyjděme tedy z jiné charakteristiky pojmu všemocný, který implicitně vychází z této otázky. Jestliže všemocnost znamená, že Bůh může udělat vše, pak prostě může udělat vše. Může se tedy i omezit. Může stvořit kámen jakékoliv velikosti, pak se omezit a neúspěšně se jej pokusit zvednout a opět se vrátit ke své Neomezenosti. To je jakoby malíř namaloval kámen, pak se sám stal součástí obrazu, který namaloval, aby se pokusil ten kámen zvednout a pak se vrátil zpět do svého trojrozměrného malířského ateliéru.
A ono se něco obdobného také v historii stalo. Bůh Syn, Ježíš Kristus, se sám sebe omezil, přišel na tento svět, aby zemřel za naše hříchy, aby byl pohřben, a aby třetího dne vstal z mrtvých. Neboť nesmrtelnost Všemocného Boha pro mne neznamená, že Bůh nesmí umřít, ale že prostě umřít nemusí. Ale může. Vše může, může tedy přestat existovat.

Bůh, všemocný Bůh, Bůh Syn Ježíš Kristus se omezil, přišel na tento svět, zemřel za naše hříchy, zaplatil za ně, vstal z mrtvých a vystoupil na nebesa. Amen...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 5 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší