Poledne samařské ženy

26. únor 2009 | 21.32 |

Ježíš, unaven cestou,  se posadil u Jákobova pramene. Bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vodu. Jan 4, 7a.

Samařská žena tráví poledne s Ježšem Kristem. S kým jej trávíš ty?

Jistě si vzpomeneme, že Nikodém se setkal s Ježíšem v noci, za vlády temnoty, zla, strachu. Lhostejnosti. Naproti samařská žena poznává Ježíše Krista v poledne. Proč právě poledne?

V poledne bývá v těchto krajinách nesnesitelné vedro. Nedá se před ním utéci, nedá se před ním skrýt. Nesnesitelný žár žhoucího slunce,  kdy nelze pracovat. Kdy nelze nic udělat, nic vykonat. Poledne ovládá vše.  Žena jde právě v tento čas pro studnici pro vodu. Teď mívá jistotu, že u vody nkoho nepotká. Stydí se. Nechce nikomu chodit na oči. A čerpá vodu z Jákobovi studny. To vše popisuje její duchovní stav. Samařanka je žena bouřlivých citů, žena, kterou spalují emoce. Emoce  ji ovládají, před emocemi se neschová. Nezvládá je, ale otročí jim. Tyto emoce, své touhy, žádosti a závislosti čerpá z Jákoba, ze své tělesnosti. Pro její život ji pohrdají její soukmenovci, lidé, kteří sami jsou v opovržení od tzv slušných občanů, vyvolené třídy. 

Naproti tomu však tato žena vlastní něco, co tzv slušní lidé nemají: Touhu Ježíš Krista po setkání  s ní. Ježíš Kristus si z celého srdce přeje poznat se s ní. Dotknout se jí, změnit její život, vykoupit ji. Proč právě samařanku  a né někoho z těch slušných? Neboť samařanka si uvědomuje svůj hřích, svou hříšnost, stydí se za ní. Jen neví, kde jí složit a tak ji stále, denodenně, nosí na svých zádech, na svém svědomí, pod pohledem sousedů, za přítomnosti svých soudců.. Ježíš však chce prožít poledne se samařankou a ona jej s ním stráví.

A co ty? Nevládne i tobě žár žhnoucího slunce, před kterým nelze utéci? Nečerpáš vodu z Jákobova pramene? Anebo si uvědomuješ, stejně jako samařanka, že na zádech nosíš balvan a nevíš, kam jej položit? Věz, že Ježíš Kristus chce s tebou sdílet tvé poledne, posadit se u tvého pramene, vzít jej na Goglotu a msto něj  ti věnovat  Sebe Sama.

 Ježíš jim odpověděl: "Lékaře nepotřebují zdraví, nýbrž nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné k pokání."  Luk 5, 31n

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře