Pramen života české republiky

26. únor 2009 | 19.23 |
› 

U samařského města jménem Sychar byl Jákobův pramen. Ježíš, unaven cestou, se posadil u tohoto pramene...

Ježíš, unaven cestou, se usadil u Jákobova pramene. V minulém článku jsme si ukázali, že jméno Jákob označuje tělesnost. Ale nejenom to. Jméno Jákob se váže i k židovskému národu.  Proroci často nazývali Izrael jeho starším jménem, Jákobem. Židovský lid má svůj pramen, zdroj, v zemi samařské, v zemi, kterou pohrdali, které se vyhýbali. Ač ústy vyznávali Hospodina, duchovně jej pohřbili do země, kterou pokládali za nečistou, a pak si našli obkliku, aby Jeho Hrob nemuseli navštěvovat. A kde má pramen česká republika?

Je pramen naší vlasti živý, anebo pohřbený v NATU, EU, či kdekoliv jinde? Na čem jsme jako národ závislí? Na spojencích? Na radaru? Na členství v mezinárodních spolcích? Na Hyunday? Do jaké půdy sázíme budoucnost našich dětí? Do Lisabonské smlouvy? Kde je Hospodin? Kde je Ježíš Kristus? Nezapomínáme ve svých plánech na Něj? Nezavíráme před něj náš zrak?

Ke králi Chizkijášovi jednou připutovala delegace z Asyrské země. A král Chizkijáš se začal chlubit. Ukázal jim své vojsko, mocné vozatajstvo, umění svých vojáků,   brnění svých jezdců, chlubil se vším možným, všemi vymoženostmi tehdejší vědy a techniky. Na Jednoho však zapomněl: Na Hospodina. Na Jeho Chrám...

Čím se chlubí náš národ? Čím odstrašujeme své nepřátele? Hokejisty? Naganem? Pivem? Baníkem?  Polní vojenskou nemocnicí? Mocnými spojenci? Raketovým štítem? Jadernými zbraněmi? Jak odpovídáme na hrozby islamistů? Na hrozby teroristů? Bombardováním Afgánistánu, Iráku, Libanonu, Pásma Gazy? Proč z našich úst nezní Jméno Ježíše Krista? Proč nevoláme k Bohu? Proč naším nepřátelům neříkáme, že našim Bohem je El Šadaj, Bůh Mocný, Bůh Jsem který Jsem, Jahve? Proč je naším Bohem radar a Lisabonská smlouva? Kde je Kristova korouhev, Kristův kříž? Proč vlaje jen vlajka s modrým klínem či zlatými hvězdami?

Kde má Česká republika své kořeny, svůj pramen? V Hospodinu? Anebo v hospodě? Ne. Naše kořeny jsme zakopali do hlíny Lisabonské smlouvy, a na místě, kde by měl usednout Ježíš Kristus, tam stavíme základnu s radarem pro pár amerických vojáků... 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře