Křesťanský terorismus; o probuzení; Azerbajdžán

4. duben 2010 | 18.37 |

Vážený čtenáři těchto řádků,

co týden dal? Tak se kdysi dávno jmenoval diskuzní politický pořad, který vysílala veřejnoprávní televize. Pojďme se společně otočit za uplynulým velikkonočním týdnem. Podíváme se společně do Babylónu, navštívíme USA jako zemi velkého antikrista, probudíme se a povíme si něco také o Azerbajdžánu...

==================================================

Vědci z Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) se pustili do největšího vědeckého experimentu všech dob. V obrovském urychlovači, který byl postaven pod Švýcarskem, chtěli nasimulovat srážky částic pohybující se rychlostí blízké rychlosti světla. Tímto chtěli v laboratorních podmínkách  nasimulovat Velký třesk. Odpůrci nazývali experiment  "nezodpovědným hazardem" a obávali se konce světa.

Mne osobně tento projekt připomíná stavbu Babylonské věže. Tehdy si lidé také chtěli udělat své jméno, vystoupit k nebesům, poznat taje vesmíru. Bůh tehdy zareagoval nelibě: Zmátl lidem řeč, aby si vzájemně nerozuměli. Myslím si, že celý projekt CERN je z podobného těsta. A bojím se, bojím, Boží odpovědi...

Celá zpráva například zde: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/196063-v-obrim-urychlovaci-chystaji-simulaci-velkeho-tresku-pohlti-to-svet-varuji-kritici.html

==================================================

Další dvě šokující zprávy přišly z USA. Tamní federální úřady odhalili "křesťanskou" teroristickou buňku, která měla v úmyslu bojovat s velkým antikristem, kterého viděli ve vládě Spojených států. Celá zpráva:http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/196285-krestanska-milice-chtela-v-usa-zabijet-policisty-a-vyvolat-povstani.html

Druhá zpráva z podobného soudku. V té samé zemi byl odsouzen muž, jenž přímo v kostele zavraždil lékaře, který prováděl potraty. Zprávu můžete najít zde: http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/196459-odpurce-potratu-byl-uznam-vinnym-z-vrazdy-lekare-z-potratove-kliniky.html

Jak jsou pobloudilí! Antikristus je duchovní osobnost, bojovat s ní s fyzickými prostředky je nesmyslné, bomby a teroristické útoky mu neublíží, naopak, prospívají mu. K boji s Antikristem máme, my křesťané, přece jiné, mnohem mocnější zbraně: Kázané Boží Slovo v Moci Ducha Svatého, modlitby a půst.Jenom toho se Antikristus bojí! Bojovat s ním se samopaly mu je k smíchu. Mu je jedno, jestli nějaký jeho otrok či služebník zahyne. Najde si jiného. Nač válčit s obětmi, když zločinec je mimo dostřel?

Stejně tak nesmyslná je i ona vražda. Ježíš Kristus nám, křesťanům Nové smlouvy, bere morální právo trestat smrtí, popravami, zabíjet druhé. Neboť sami jsme byli odsouzeni k smrti. Odsounec k smrti, jenž dostane nezaslouženou milost, nemá morální právo žádat tentýž trest pro druhé.Copak onen vyšinutý střelec neznal například tento text z Písma? Nechtějte sami odplácet, trestat, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.‘  Římanům: 12,19...

Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Efezským 6, 12.

==================================================

O probuzení. Pastor Michael Catt pronesl zajímavá slova o křesťanském probuzení. Dovolte mi zde ocitovat z tohoto článku: http://cs.christiantoday.com/article/pastor-evangelium-prosperity-je-prekazkou-cirkevniho-oziveni/16648.htm

Probuzení není o velkém davu, ale o zlomených lidech, kteří chtějí napravit vztah s Bohem, řekl baptistický pastor Michael Catt. Dále říká, že pýcha je jedním z hlavních důvodů. Které brání oživení. Lidé jsou příliš hrdí, než aby přiznali, že potřebují být obnoveni, a prosili o odpuštění. Slova, která jsou pro lidi největším problémem vyslovit, jsou "zhřešil jsem" nebo "zmýlil jsem se", dodal. Za poslední rok a půl bylo v baptistickém sboru Sherwood viděl některé prvky oživení, uvedl pastor. Nedávno zhruba 75 studentů střední školy, kteří chodí do sboru Sherwood, vstalo brzy ráno a šlo do tří různých škol se modlit za ty školy. Polovina těch studentů postila za své ztracené přátele a zhruba polovina těchto studentů se sešla ve Starbucks v šest ráno na společnou modlitbu, než se rozešli k modlitbě do škol. "To není běžné," řekl Catt. "Bůh pracuje v našich studentech a v jejich srdcích." Pastor se také svěřil, že mnoho z těchto studentů pochází z rodin, kde rodiče jsou rozvedení. Studenti šli ke svým rodičům a prosili je o odpuštění za to, že je nenáviděli za rozvod a rozdělení rodiny. "Tohle může udělat jen Bůh," řekl pastor. "Pouze Bůh může takhle změnit srdce lidí."

==================================================

 Bratři z Azerbajdžánu prosí o naše modlitby. Článek například vyšel zde: http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=10376&mode=nested&order=0&thold=0

Elvin Mirzayev, tajemník Baptistické Jednoty v Ázerbajdžánu nás žádá o modlitby za baptisty a za složitou situaci, ve které se právě nacházejí. Země zrušila všechny předchozí registrace a představila nový Zákon o náboženství. Tento zákon povoluje náboženské aktivity pouze registrovaným skupinám a pouze ve schválených budovách, a žádná literatura nesmí být tištěna nebo dovážena bez oficiálního povolení. Hlavní Baptistický sbor v hlavním městě Baku požádal o novou registraci, ale zatím nedostal od příslušných autorit žádnou odpověď. Mezitím sledují Baptistický sbor novináři a píší o něm negativní články a žádají o zrušení Baptistů. Sbor navštívila policie a take členové teroristické organizace a požádali je, aby sbor uzavřeli a ukončili své aktivity. Tlak ze strany policie není legální, protože Baptisté požádali o registraci, ale zatím nemají odpověď.


 ==================================================

Jak snadno vznikají pomluvy a nedorozumění jde vidět na tomto článku:

http://www.novinky.cz/zahranicni/196647-knez-v-kazani-na-velky-patek-prirovnal-kritiku-cirkve-k-pronasledovani-zidu.html

Všimněme si za prvé nadpisu článku: Kněz přirovnal kritiku církve k pronásledování židů.Pak se podívejme na to, jak na toto oznámení reagují, pravděpodobně lidé, kterým - nepřipraveným - zavolal redaktor, pravděpodobně zkratkovitě je informoval a chtěl vyjádření (jinak si to nedovedu představit). Jeden z nich řekl toto:

"Oni sedí v papežském paláci, situace je pro ně trochu nepříjemná, a hned se budou přirovnávat k lidem, kteří byli ve vozech pro dobytek transportováni do Osvětimi? To nemohou myslet vážně.."

A co tak strašného měl onen farář vlastně říci?

Cantalamessa při kázání během odpolední velkopáteční mše ve vatikánské bazilice svatého Petra za přítomnosti papeže Benedikta XVI. citoval dopis, který dostal od svého židovského přítele. V dopise se píše o "znechucení nad prudkými a soustředěnými útoky na církev, papeže a všechny věřící". "Používání stereotypů a přenášení osobní odpovědnosti a viny na kolektiv mi připomíná nejhanebnější aspekty antisemitismu," uvádí pisatel listu. 

Všimněme si: Ani slovo, slůvko, o pronásledování židů, ani slovo, slůvko, o transportech do Osvětimi, ani nejmenší přirovnání k lidem, kteří byli namačkáni ve vozech pro dobytek. Nic takového. Útoky na církev a všechny věřící jenom připomněli jednomu židovi antisemitismus, kdy se vina jednotlivce hází na určitou skupinu obyvatel. Nic více, nic méně. Já přece mohu být uvnitř ten nejodpornější a nejhnusnější antisemita, aniž bych ublížil jedinému svému židovskému bližnímu! Holocaust sice pramenil v antisemitismu, ale samotny antisemitismus ještě holocaustem není. Člověk si může nést v sobě odsuzování druhých, nenávist k druhým, aniž by cokoliv dal navenek najevo. Pak ovšem může přijít bouře, kdy vše toto vyplyne napovrch. Stalo se tak v německu ve třicátých letech. A já vidím varování jednoho židovského spoluobčana, že se tak může stát i nyní. Kdy zfanatizovaný dav může začít linčovat každého, koho uvidí v mnišském či jinak duchovním úboru. Jedná se o varování před cestou, která může zkončit katastroficky, což se už jednou v minulosti stalo.Ne však o ztotožnění duchovních, kteří byli usvědčeni ze zneužívání dětí a mládeže, ke obětem holocaustu.

Tak jednoduše může vzniknout pomluva a na základě jednoho nepřesného nadpisu článku může vzniknout falešný obraz řečeného a z něho i falešné pocity, vztek a pocity nespravedlnosti...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře