Pramen života samařské ženy...

25. únor 2009 | 21.40 |

Vážený čtenáři, pojďme se společně, již potřetí, podívat do Janova evangelia, 4. kapitoly:

U samařského města jménem Sychar byl Jákobův pramen. Ježíš, unaven cestou, se posadil u tohoto pramene...

Zavřeme oči a představme si Sámaří a Izrael nejenom tehdejších dnů: Vypralé, horké, suché místo, kde všechno závisí na vodě, na jejím zdroji, na studnách a na pramenech. Voda, po ní všichni žízníme. Ukrývá v sobě všechno to, po čem toužíme, po čem usilujeme. Na čem jsme závislí. Bez vody není úroda, bez vody není život. Právě zde si Ježíš vybírá místo, kde usedá...

Ježíš si sedá u zdroje tvého života. Po čem toužíš? Na čem ti záleží? Bez čeho nemůžeš být? Kam směřuješ? U toho všeho chce být Ježíš blízko, aby tím procházel spolu s tebou. Chce, aby tvá přání se blízce podobala přání Jeho, tvé představy, nazírání na svět, aby se blížily Jeho Představám. A nejenom to, jak si později ukážeme, Ježíš se může stát zdrojem právě tvé vody. Místo tvého  současného nápoje, současného života ti nabízí nápoj,  který On přináší, život, který On vybojoval. Aby On se stal zdrojem toho, co ty činíš.

Pramen, u kterého Ježíše nalézáme, však není obyčejným. Bible jej nazývá Jákobovým pramenem. Jméno Jákob nosil praotec Izraele, tělesný předek dvanácti židovských kmenů. Tento člověk se vyznačoval lstivostí, ctiádostivostí, touhou a honbou po bohatství. Několikrát podvedl svého bratra, připravil jej o prvorozenectví a otcovo požehnání. Jméno Jákob označuje tělesnost, žádostivost, mocichtivost. I v této oblasti našich životů chce Ježíš nám být blízko Chce ji vzít na svá bedra a přibít na kříž. Jak bys mohl krást, podvádět, zneužívat druhé, kdybys věděl, že Ježíš sedí u toho? Kde je Ježíš, když ty hřešíš? Copak tě nedrží za ruku? Za pusu? Jediný problém spočívá v tom, že my, když hřešíme,  před Kristovou Přítomností zavíráme oči, zapomínáme na ní, jako by byl vzduch. Jak by se asi cítila naše dívka či žena, kdybychom uprostřed společných chvil, rande, romantické večeře, zapomněli na to, že jsme tam spolu s ní?. Je li u tebe člověk, kterého miluješ, který miluje tebe, jestliže by takový člověk se na tebe díval, jak ty jednáš,  a ty bys na něj úplně zapomněl a místo toho, aby jsi obdivoval krásu jejího pohledu, tak bys flirtoval s jinou, anebo by ses pohádal s číšníkem či popral s obsluhou baru, jak by se ona cítila? Mohl by ses takto zachovat, kdyby jsi byl naplněn její přítomností?   Kristus chce být blízko i tvé tělesnosti. Chce, aby i naše tělesnost proudila skrze Něj.  Aby jeho požehnaní napravilo to, co je v naší tělesnosti pokřivené, vyčistilo to, co je znečištěno hříchem.  

Kde máš svoji studnu? V bohapusté samařské krajině? Nebo blízko Ježíšovi? Je Ježíš Pramenem tvého života? Anebo svou vodu nabíráš z mrtvého zdroje? Jsi závislý na své bezbožné tělesnosti, anebo na Ježíši Kristu? Jsi mrtvý, nebo živý? Třetí volba neexistuje...

Bůh vám žehnej...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře