Ježíš si musí projít Samařskem

24. únor 2009 | 21.26 |

Zdravím vás, vážený čtenáři,

dnes, když začínáme nový cyklus, se podívejme do Janova evangelia, 4. kapitoly:
(Ježíš) opustil Judsko a odešel do Galileje. Musel však projít Samařskem. Jan 4.4.

V té době nebyl vztah židů a samařanů dobrý. Židé se povyšovali nad Samařany, pohrdali jimi. Pokládali je za nečisté. Sebe sama za pravé opatrovatele Mojžíšova zákona, za pravé Boží služebníky. Samařané totiž byli potomci "přivandrovalců" a zbytků židovských kmenů, kteří přežili pád "Severního králoství" a asyrskou okupaci.

Z úvodní věty bychom si mohli myslet, že nebyla jiná cesta z Judska do Galileje než přes Samařsko. Ale ona byla. Aby se "nábožní" židé neposkvrnili stykem se samařany, chodily přes nějakou obkliku, která se vyhýbala tohoto pochybného území. Ježíš se tedy mohl Samařsku vyhnout. Ale přesto Jan říká, že Ježíš musel. Proč musel?
 


 

Třeba proto, že mu to Bůh přikázal. I nás může Bůh povolat, abychom udělali něco, co nám nebude příliš po chuti. Abychom si "prošli Samařskem." Co bude proti naši "přirozenosti." Co bychom si třeba ani ve snu nepředstavili, že budeme dělat. Třeba proto, že se té či oné činnosti "štítime."

Ale možná že takové "Samařsko" je i v našich životech. Možná že i nás Bůh vede přes "Samařsko" a my jím "musíme" projít. Třeba obdobím života, kdy nám není nejlépe, období života, kdy sklízíme posměch a pohrdání od druhých, kdy nás druzí přezírají, nechápou. A možná stejně, jako Ježíš, i my bychom mohli jít nějakou "obklikou", při čemž bychom se našemu "Samařsku" zcela vyhli. Ale Bůh třeba po nás chce, abychom prošli právě Samařskem. Třeba i proto, aby nás něco naučil. Aby nás naučil spolehat se na něho.

Je lepší projít Samařskem pok po boku s Ježíšem Kristem, než si Samařsko svěvolně obejít a jít sám. Ježíš, jak si později ukážeme, v Samařsku  řekl: Já jsem Mesiáš, ten, který k tobě mluví...

Na konci "procházkou Samařskem" čeká poznání Mesiáše. Poznání Krista. Držme se jej.

Nechť Vám Pán požehná dnešní den.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře