Nesuď druhého podle jeho rodičů...

21. únor 2009 | 10.29 |

Nad následujícím Slovem z Bible jsem hodně přemýšlel a mluvil s mým Pánem. Ono je primárně určeno pro Židy Staré Smlouvy, my, křesťané, teď žijeme v období smlouvy Nové, v období Milosti, kterou nám Ježíš vydobyl na kříži. Pán Bůh pro nás, křesťany NZ, chce něco jiného, než po SZ Židech, okolnosti, které následující místo řeší v životě starozákonního hebreje, již by neměly nastat v životě NZ křesťana, mimochodem proto, že Bůh od nás chce monogamii, zatímco v předchozím období připouštěl mnohoženství.  Přesto věřím, že každé místo v Písmu je nepřímo určeno i nám a dá se aplikovat na dnešní dobu. Nechci se zde pouštět do podrobného vysvětlování rozdílu a kontinuity mezi SZ a NZ, o tom snad v některém z příštích článků. Slyšme tedy Slovo Páně pro tuto chvíli, budu opisovat z Páté Mojžíšové, 21. kapitola, od 15. verše, z ekumenického překladu:

Má-li někdo dvě ženy, z nichž jednu by miloval a druhou by nemiloval, a prorodí mu syny milovaná i nemilovaná, ale prvorozeným synem bude syn nemilované, v den, kdy mu bude dávat , co mu patří, svým synům do dědictví, nemůže dát právo prvorozenectví synu milované na úkor synu nemilované. Vezme ohled na prvorozeného syna nemilované a dá mu dvojnásobný díl všeho, co má, protože on je prvotina jeho síly, jemu náleží právo prvorozenectví...  

První aplikace, na kterou bych rád ukázal, je posuzování druhého na základě povrchních informací. Například podle barvy pleti: Jednu barvu pleti někteří z nás milují, druhá (třetí, čtvrtá) je jim odporná. A tak se zbaví vlasů, ozbrojí se, navléknou uniformy a jdou budit strach. Avšak něco takového se může stát i "obyčejným lidem," a určitě i křesťanům. Bůh nás však vyzívá k opačnému jednání:  Takovému člověku, který nese jinou barvu pleti, než je ti libá, takovému dej dvojnásobek: Dvojnásobek své pozornosti, svého porozumění, své trpělivosti, své lásky.

Podobně můžeme druhého člověka odsoudit kvůli hříchům jeho rodičům. Může se nám stát, že se na druhého člověka budeme dívat ve světle toho, jak jedná či jednal jeho otec, matka, dědeček, babička. Dokonce se to v minulosti stávalo i politikou státu: Neměl li si ten správný dělnický původ, neměl jsi šanci dostat se na tu či onu školu, do toho, či onoho zaměstnání. Anebo dokonce šlo o život, připomeňme si holocaust. A na mysl nám může přijít i tzv. "křesťanská" nenávist vůči židům pramenící z toho, že židé vydali Krista a prosadili pro něj trest smrti. I tzv "křesťané" dlouhá staletí soudili židovské spolubližní na základě jednání jejich otců. A i zde platí: Takovému člověku, který nese jiný původ, než je ti libý, jehož rodiče se provinili proti tobě či tvým rodičům, anebo komukliv jinému, a ty se přes to nemůžeš přenést, stále to máš před svýma očima, takovému dej dvojnásobek: Dvojnásobek své pozornosti, svého porozumění, své trpělivosti, své lásky.

Druhý druh situací, který může nastat, spočívá v naslouchání. Každý kolektiv, ať už pracovní, školní, rodinný, církevní, sousedský, nebo jakýkoliv jiný, tvoří na jedné straně lidé, kteří jsou nám příjemní, jsou bližší našemu srdci, na straně druhé se však zkládá také z lidí, kteří nám už tak příjemní nejsou. A nám se může stát, že když vážíme dva názory, jeden od člověka blízkého, druhý od člověka neoblíbeného, že dáme přednost názoru, návrhu, plánu, toho bližšího, i když myšlenka odpůrce je lepší, lépe vyhovuje situaci, lépe řeší všechny možné komplikace, prostě je dokonalejší. V podobném pokušení jsou i například učitelé, vedoucí, kazatelé, každý, kdo nějakým způsobem vede druhé: Pokušení nadržovat svým favoritům. I k této situaci k nám promlouvá dnešní text: Dej svému neoblíbenému spolužákovi, kolegovi, soudruhovi, sousedu, bratru ve víře, podřízenému, dej mu dvojnásobek:  Dvojnásobek své pozornosti, svého porozumění, své trpělivosti, své lásky.

Nesuďme druhého podle jeho rodičů, nesuďme nápady, myšlenky, prohřešky, podle jejich nositelů...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Moderované komentáře