Slovníček křesťanských pojmů: A...

9. prosinec 2010 | 20.56 |

Malý slovníček křesťanských pojmů: A - Amen, Anděl, Antikrist...

Vážený čtenáři,

my, křesťané, si často tak mezi sebou říkáváme, že při sdílení víry a svědectví s nevěřícími lidmi používáme slovníček, žargón, mluvu, kterým rozumíme v podstatě jenom my sami :-) Tato propast mezi věřícím a nevěřícím může být překonávána jenom působením Ducha Svatého. Přesto mne tyto řeči inspirují k tomu, abych se pokusil, co možná nejjednodušeji, vysvětlit některé křesťanské pojmy a pomoci tak k pochopení sdíleného, jestli by byl o to zájem. Nuže, pojďme od písmene "Á" :-).

Abatyše: Jeptiška pověřená řízením kláštera. Anebo, jak se říká: "Matka představená."

Adamité: Sekta (nejenom) v době husitství. Revoluční Tábor poskytl útočiště mnoha samozvaným kazatelům lidové zbožnosti.Spolu s nimi se objevily i nejrůznější proudy a nezdravé trendy. Přičemž sekty, které se zde vytvářeli, nesly několik z nich. Tytu skupiny byli radikální i na už tak radikální husitský Tábor. Adamité například hlásali návrat k původní "nevinnosti." Naprosté zrušení společenského řádu, všechno mělo být společné a skupinové, včetně manželství. Při svých seancích se - po vzoru prvních lidí - svlékali do naha a ve stavech transu a extáze se jejich proklamovaná nevinnost zvrhávala v sexuální orgie. Jan Žižka pak v roce 1421 prosadil  vyhoštění radikálních sektářů, adamitů a pikardů, z Tábora, odešli vedeni mystiky Petrem Kánišem a Janem Bydlinským. Tím se však hejtman nespokojil. Po dalších nepokojích  je nechal v klokotské faře upálit. Tyto děje  pěkně popsal Alois Jirásek ve svém románu "Proti všem..."

Adventismus: Viz heslo "Adventistů sedmého dne, Církev" v rejstříku Jmen. O svěcení soboty křesťany, viz následující články:

1) Rozdíly mezi církvemi a vedeni Duchem Svatým: http://bohu-a.svetu.cz/387-rozdily-mezi-cirkvemi-a-vedeni-duchem-svatym.html
2) Zabít souseda pracujícího v sobotu? http://bohu-a.svetu.cz/20673-dzejkoviny-v-zabit-souseda-pracujiciho-v-sobotu.html
3) Sobota nebo neděle? http://bohu-a.svetu.cz/8463-sobota-nebo-nedele.html
4) Je den jako den? http://bohu-a.svetu.cz/5207-je-den-jako-den.html
5) Sobota, neděle po třetí: http://bohu-a.svetu.cz/9991-sobota-a-nedele-po-treti.html
6) Sobota, diskuze pokračuje: http://bohu-a.svetu.cz/11449-sobota-diskuze-pokracuje.html
7) Přikázání Staré Smlouvy stále platí: http://bohu-a.svetu.cz/17987-prikazani-stare-smlouvy-stale-plati.html
8) Mladé víno do nových měchů! http://bohu-a.svetu.cz/16557-mlade-vino-do-novych-mechu.html

Agapé: Řecké slovo vyjadřující plnou a nezištnou lásku. V Biblickém kontextu vyjadřuje lásku, jakou miluje Bůh.

Agnosticismus, agnostik: Termín, kterému jsem se chtěl původně vyhnout obloukem :-). Osobně mu rozumím v několika směrech.Jednak se jedná o filozofický směr, který tvrdí, že některé věci jsou už v podstatě nedokazatelné, nebo nevyvratitelné, například existence Boha. Pak tento termín by se dal pochopit i jako člověk, který popírá filozofii gnosticismu. S touto filozofii se hodně nakazila prvotní církev, apoštolové (hlavně Jan) se měli co ohánět, aby církev před touto herezí varovali.

Albigenští: (nebo také kataři - odtuď české slovo "kacíři") Heretická sekta původem z Francie. Rozšířila se po celé západní Evripě a získala nadnárodní charakter. Odmítali například mléko a vše spojené se sexualitou včetně manželství. Každé jídlo a pití posvěcovali modlitbou "Otčenáše." Jejich učení vycházelo z židovské sekty "esenů." Link na wiki: http://cs.wikipedia.org/wiki/Albigen%C5%A1t%C3%AD, avšak wikipedie zde lživě ztotožňuje eseny s "prvními učedníky" Krista.

Amen je liturgické slovo přejaté z hebrejštiny. Původně toto slovo znamenalo - pravdivost, pevnost (ne jako pevnost vojenská, ale fyzická, jako to, co je pevné), závaznost, neodvolatelnost, neměnnost. Když toto slovo uslyšíme, představme si něco jako skálu, která pevně neměnně stojí celé věky, stále na svém, v protikladu s  tekutým bahnem (vzpomeňme na povodně), který sklouzává po podlaží, shora dolů, beroucí sebou vše, co je na něm postaveno.

Amen je také jedno z Božích Jmen, vyjadřuje skálopevnost a důvěryhodnost Boha a Božího Slova. Že lze důvěřovat Božímu Slovu a Jeho Zaslíbením, že lze na Božím Slově, na Božím Slibu a Zaslíbení postavit život.

Slovo Amen vyřčené na konci modlitby pak vyjadřuje souhlas s modlitebníkem. Ve smyslu: Vidím to stejně. I já se modlím za to, za co se modlí tento můj modlící bratr, že sdílím stejnou víru, stejnou důvěru, ve Stejného Boha. Že v tomto modlitebním boji, v té či oné modlitbě či prosbě nestojí modlitebník sám, ale i já. Stojím za ním pevně a také stojím  skálopevně na modlitbě, kterou můj bratr vyslovil, s vírou, že Bůh tato Slova Slyší a reaguje na ně.

Anděl původně znamená "(Boží) posel." Bible na počátku nedělila Boží posly na nebešťany a lidi, pozemšťany. Pod pojmem anděl se tedy může ukrývat jak nebeský anděl, tak i člověk nesoucí Boží Zvěst. Postupem doby se význam tohoto slova zúžoval na toho nebšťana. Andělé konají Boží Vůli, zvěstují Boží Záměry, oznamují a vykonávají i Boží Soudy, zprostředkovávají porozumění Boží Zvěsti. 

Nebeští andělé mívají děsivý zjev vzbuzující v člověku hrůzu. Nejsou to tedy batolátka s křidýlky vznášející se u barokní dámy. Většinou, aby anděl mohl promlouvat s člověkem, musí ho nejdříve uklidnit.

Andělskému zjevení se však nesmí věřit samovolně. Mezi varování v Bibli zaznívá i varování před Satanem, že se "vydává za anděla světla," byť v tomto verši je, podle mého názoru, míněno slovo anděl ve svém původním, širším významu.

Ve Starém Zákoně pak vystupje "Hospodinův anděl." Tento anděl je Hospodinovým poslem jsoucí samotným Hospodinem.

Nebeští, ale i lidští andělé, odmítají přijímat Slávu, která patří Hospodinu..

Antikristus: Antikristus je duchovní bytost bojující společně se satanem a "falešným prorokem" proti Bohu. Jako jeho původ, či původní vlast, místo, odkud vychází, Bible specifikuje moře jako symbol protibožských sil. Antikristus stojí za mnohými Říšemi, povídali jsme si o něm již v našich dvou přechozích článcích: Zde a zde. Antikrist popírá, ať už slovy či činy, Osobnost Krista jako Boha - Syna, snaží se zamést stopy  po Kristově Smrti na kříži a omezovat přístup křesťanů ke Svátostem, brání jim Následovat Jej. Antikristus má moc bojovat s věřícími a přemoci je, osobně to chápu jako přemožení fyzické,  skrze světskou moc, světské jařmo a otroctví, ne jako přemožení duchovní. 

Pravděpodobně je totožný se "Synem Bezzákonosti, či Synem Zatracením" (záleží na překladu), o němž je řečeno, že usedne na trůně uprostřed Božího Chrámu, povyšaje se nad vše Boží a posvátné. Přičemž Boží Chrám zde nemusí představovat Chrám Jeruzalémský, ale i samotnou křesťanskou církev.

Antikrist nese na sobě "jména, která uráží Boha." Při čemž jméno nechápejme  pouze jako oslovení, ale i jako označení, popis osobnosti, povahy, toho nejvnitřnějšího já, toho, co děla Honzíka Honzíkem, Františka Františkem či Venouška Venouškem.

Antikrista zabije až Ježíš Kristus Dechem Svých Úst při Svém Slavném Druhém Příchodu...

Někteří křesťané neztotožňují antikrista s první, ale s druhou šelmou z knihy Zjevení, 13. kapitoly. Tento výklad je sice možný, ale já osobně se kloním k názoru, že druhá šelma představuje spíše "falešného proroka."

Tak, tolik pro dnešek, pokračování (dá-li Pán) zase někdy příště. Bůh požehnej tento článek i Vám dnešní večer a den!

1. revize: 17.12.2010 v 1:03, 1.1.2011 v 13:18

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: Slovníček křesťanských pojmů: A... pro-zivot®pise.cz 18. 12. 2010 - 20:27