Nikodéme, všechno je špatně

16. únor 2009 | 18.02 |
› 

Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu - Ř 1,18

Ježíš odpověděl: Amen amen, pravím tobě, nenarodí - li se kdo shůry, nemůže spatřit Králoství Boží... Jan 3, 3. 

Nikodéme, všechno je špatně, říká Pán Ježíš. Celý Tvůj život nemá před Bohem žádnou cenu,  odhoď jej a přijmi ten, který ti přínáší Pán.

Všechno je špatně, nic, co Nikodém dokázal, co  ve svém životě vybudoval, čeho dosáhnul, z toho se Bůh neraduje. To pro Boha nemá nejmenší hodnotu. A že Nikodém měl na co být hrdý. Farizeus, jenž úzkostlivě dodržuje všechny příkazy a zákazy svého náboženství a to tak, že je vzorem svému lidu. Vážený muž, člen velerady, veřejná osobnost, vůdce a učitel národa. A to všechno není nic. Proč? Neboť všechno to konal bez Pána Ježíše. Všechno to učinil bez Boha.

A co ty, můj milý čtenáři? Můžeš být ministr, předseda vlády, prezident, můžeš být bohatý a mocný muž, který vybudoval velké obchodní imperium, můžeš se denodenně ukazovat v televizi, být zván do nejrůznějších televizních pořádů, tolk šou, můžeš být veleben a ctěn národem, můžeš mít pět deset milenek anebo naopak, věrným manželem, věrnou manželkou, mít spořádané děti. Ale jestli jsi to všechno konal bez Pána Ježíše, je to na nic. Je to k ničemu. Bůh se z toho neraduje, naopak, na všem, co jsi vybudoval, na všem tom zůstává Boží hněv.

Můžeš si nechat svůj život, svůj život noci, temnoty, slepoty. Ale pak neuvidíš Boží králoství. Neuvidíš to, co pro tebe Bůh připravil. Co připravil pro tebe, nepřipravil pro nikoho jiného. Nemusí to být bohatství, nemusí to být sláva, nemusí to být moc. To ti nabízí ten druhý. Dokonce to nemusí být ani zdraví, ani lehký a bezproblémový život. Ale jedno si můžeš být jist: Ať projdeš čímkoliv, nepůjdeš sám. Když přijmeš Život shůry, přijmeš život s Ježíšem Kristem, přijmeš Život s Bohem.

Máš na výběr. Každý máme na výběr.

Rád bych toto krátké zamyšlení zakončil slovy apoštola Pavla:

Byl jsem obřezán osmého dne, z rodu izraelského, z kmene Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, jde–li o Zákon — farizeus, 6jde–li o horlivost — pronásledovatel církve, jde–li o spravedlnost, která je v Zákoně, byl jsem bez úhony. 7Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista uznal za ztrátu. 8A opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše, svého Pána. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za hnůj, abych získal Krista 9a byl nalezen v něm, nemaje svou spravedlnost, která je ze Zákona, ale tu, která je z  víry Kristovy, tu spravedlnost, která je z Boha na základě víry, 10a abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpeních. Z listu Filipských, 3. kapitola, 5. - 10. verš.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře