Nikodém viděl Ježíšova znamení...

15. únor 2009 | 00.01 |
› 

Nikodém řekl Ježíšovi: Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není - li Bůh s ním... Jan 3, 2c.

Která znamení měl Nikodém na mysli? Zázraky uzdravení? Nasycení davu? Nebo chodění po vodě?

Ta znamení, ty zázraky, které Nikodéma přesvědčili, že Ježíš je učitelem od Boha, jsou proměněné životy těch, kterých se Ježíš dotkl. Nikodém viděl změny. Viděl lidi, které po dotyku Krista činíli pokání, viděl lidi, kterým se po dotyku Krista smysluplně naplnil život, viděl lidi, kteří byli syceni Kristovým slovem, kteří byli osvobozeni z duchovních pout, kteří přešli od smrti do Života, kterým v noci jejich denodenních dnů zasvítilo světlo, do jejichž srdce vstoupil Kristus, kteří šli, hlásali Kristovo Slovo, sloužili potřebným, vzdali se všeho, co jim bránilo následovat Mistra. I falešný prorok může činit divy a zázraky. Bible píše, že až přijde antikrist, bude činit velké věci, nechá obživit sochu, mrtvou bezduchou sochu, třeba Lenina v Moskevském mauzoleu, jako Eliáš sešle oheň na zemi. Dokonce i v době Krista žil v řeckém světě divuplný léčitel. .Ale žádný falešný prorok nikdy nemůže přivést druhé lidi k opravdovému pokání, nemůže  naplnit jejich životy, nemůže je přivést k Bohu, to může jen učitel, kterého posílá Bůh.

Nikodém viděl svědky, kteří svědčili o Kristu. A to ne pouze svými slovy, ale i svými skutky, svým proměněným charakterem. Viděl lidi, kteří měli "něco", co jemu chybělo, po čem, on sám z celého srdce zatoužil.  Jsme i my, dnešní křesťané, takovýmito svědky?

A co ty, můj - případný - nevěřící čtenáři? Poznal jsi ve svém životě křesťany? Jistě šlo o lidi chybující, padající. Jaký dojem na tebe přesto učinili? Mají oni "něco", co tobě chybí? I přes všechny jejich chyby a nedostatky? Mají "něco", po čem i ty toužíš? Resp. mají někoho, po kom i ty toužíš?

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře