Kde jsou ostatní nikodémovci?

14. únor 2009 | 08.10 |
› 


Nikodém řekl Ježíšovi: "Mistře, my víme, že jsi učitel, který přišel od Boha" Jan 3, 2b.

Nikodém nemluví za sebe. On říká: My víme. Kde jsou tedy ti ostatní nikodémovci? Ti, kteří vědí, že Ježíš je učitel od Boha, ale nevzdávají mu úctu jako Svému Mistru? Proč přišel Nikodém sám a ne v zástupů těch, kdo ví?

Jeden z důvodů, proč ostatní nikodémovci nepřišli, spočívá v tom, že sice vědí, že Ježíš je Učitelem od Pána, ale nechtějí si to připustit. Ježíš nesplňoval a ještě ani dnes nesplňuje představy mnohých lidí o mesiášovi. Židé čekali mocného krále, který je vysvobodí z podrůčí Říma. A přišel Ježíš, tesař narozený na hnoji, který neměl kde by sklonil hlavu. A přesto, ač za sebou neměl mocné vojsko, ač nebyl oblečený do vzácného šatu a nepřespával v palácích, přesto přišel v moci. Ale v takové moci a tak využívané, že o ní nestáli. Byl tak nevzhledný, že si ho nevšímali, tak opovrženéíhodný, že si před ním zakrývali svou tvář. Ano, věděli, že je učitelem od Boha, ale následovat takového otrhánka? Ježíš nabízí vysvobození, ale z něčeho tak nehmatatelného, jako je hřích, jako je Boží hněv, ale hmatatelné okovy, například Římské nadvlády, zůstávaly a zůstávají stále. Dokonce i Ježíšův bratranec, předchůdce, prorok, Jan Křtitel, se nechal touto představou zlákat. Brzy po tom, když pokřtil Ježíše, muže, o kterém dobře věděl, že je to učitel od Pána, byl zatčen a vzat do vězení. A Ježíš? Ten mesiáš, který měl podle předpovědí vysvobozovat vězně na svobodu? Tento Ježíš ho v tomto vězení nejenom nechal, ale dokonce dopustil, aby byl popraven. Jan toužil po fyzickém osvobození, Kristus nabídnul vysvobození duchovní.

Další nepřišli třeba pro to, že si nepřipouštěli temnotu noci, ve které žili a žijí, anebo si ji připouštěli, ale nechtěli ji opustit. Sice nevidí na cestu, nevidí a neuvědomují si, že chodí stále dokola, padají do každé jámy, kterou přikrývá temnota, ale říkají si, my Mistra nepotřebujeme, a to ani takového, o kterém víme, že je od Boha,, nepotřebujeme žádnou berličku, máme svůj rozum, máme své síly, máme svůj cíl, své plány. Pro temnotu své noci nevidí na svou hříšnost, nevidí na svůj hřích, na bolest, kterou pro svůj hřích působí svým blízkým, dalekým, ale i Bohu, nevidí škodu, kterou působí. Nevidí ten astronomický dluh, který u Boha mají. Když malé dítě rozbije okno, jeho rodiče, tatínek je zaplatí. Bůh každý okamžik platí škodu za mé i tvé hříchy, platí svým drahocenným tělem, které umírá na Golgotském kříži, svou drahocenou Krví, která vytéká z Jeho Ran. Avšak tento děj je pro mnohé zakryt temnotou noci a oni jej nevidí. Nevidí svůj hřích a tak ani nevidí důvod, proč hledat Spasitele.  Nevidí svůj hřích a tak ani nechtějí poslouchat toho, kdo je usvědčuje. Co je komu po mém soukromém životě, ptají se. Nechtějí se vzdát svého současného života a tak odmítají Toho, kdo přináší Život od Boha, život v Boží hojnosti.

A další také nepřišli pro to, že se nechtěli před Bohem pokořit. Neboť měli či mají pocit, že to je naopak Bůh, který jim něco dluží: Dobrou práci, zdraví, dovolenou v Karibiku, krásnou ženu. Cítí silný pocit křivdy: Ten či onen má něco, co já nemám. A tak my to, můj Pane Bože dlužíš. Vždyť to je spravedlivé, ne, aby jsi mi dal totéž, co mému sousedu. A jak se tedy pokořit před Bohem, který mi upírá mé právo?

Nepatříš i ty do jedné z těchto tří skupin? Kdy víš, že žiješ ve temnotě noci, kdy víš, že Ježíš je učitel od Boha, ale nechceš přijít, nechceš si připustit, že Ježíše potřebuješ? A jestliže si připouštíš, že potřebuješ pomoc, nehledáš  všude jinde, jenom ne u Boha? Protože máš pocit, že Bůh ti křivdí, Bůh ti něco dluží?

Kde jsi ty?

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře