Nikodém řekl Ježíšovi: Mistře...

11. únor 2009 | 07.03 |
› 

Nikodém řekl Ježíšovi: "Mistře..." (Jan 3, 2b)

Nikodém, farizeus, člen velerady, učitel národa, vážený člověk, přišel k Ježíšovi v noci svého života, v temnotě své duše, v bezvýchodnosti a bezcílnosti svých dnů a řekl mu: Mistře.

Kdo je to Mistr? Kdo jsou to učni?

Mistr je ten, kdo ví. Kdo umí. Kdo zná metody, kdo ví, co se má dělat, kam se má jít, kdo má zkušenosti dosáhnout cíle. Zkušenosti a moc. Ten, kdo může. Naproti tomu učeň ví, že nic neví. Že jeho znalosti a zkušenosti mu nepomohou. Kdo se neobejde bez pomoci mistra. Kdo uznává, že potřebuje mistra. Že sám nezvládá své zaměstnání, své povolání, svůj život, svou rodinu. Ten, kdo bez moci mistra nedosáhne svého  cíle.

Teď přichází jeden z nejvzdělanějších, nejváženějších mužů, vůdců svého národa, muž s mnohými zkušenostmi, který sám je pro mnohé vzorem, který sám druhým ukazoval cestu, přichází k Ježíšovi, ve tmě, v noci, a říká: "Mistře..."

Říká: "Já svůj život nezvládám. Jsem bezmocný, nic nevím, nevím, kde je cíl, kde je smysl, kde je den, kde je světlo. A nemohu si pomoci sám. Já potřebuji Tebe, Ježíši, protože vím, že jsi od Boha, já, nejvzdělanější, přicházím za tím, co se narodil na hnoji mezi krávami a voly, mezi osly a prasaty, tesaře z Nazaretu, z místa, odkud nepříchází nic dobrého, z Chámova tehdejší doby. Potřebuji tvé vedení, tvou moudrost. Ty jsi můj mistr..."

A co ty, můj milý čtenáři. Postavíš svůj život na své síle, na své rozumnosti? Co všechno se musí ve tvém životě pokazit, nepodařit, pohnojit, aby jsi řekl Bohu: "Mistře, já svůj život nezvládám a zvládnout nemohu, potřebuji Tebe?"  

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře