Rudolf Petr: Pod ochranou... II

22. září 2010 | 18.59 |

Rudolf Petr: Dobrodružný život víry - Pod ochranou Nejvyššího...

V roce 1916 se narodilo manželům Petrovým již páté dítě - děvčátko Emílie. Těžko si dovedeme představit matku s tolika nezletilými dětmi v době války. Otec pracoval v havírně na Zárubku. K veliké dřině patřila starost o manželku se čtyřmi dětmi... Manželé Petrovi nepatřili mezi "moderní manželství" s jedním, nanejvýš dvěma dětmi. Krátce po válce, dne 17.1.1919, se v jejich domácnosti začalo ozývat šesté dítě: Syn Pavel.  Jím byl ukončen početní růst rodiny. Z šesti narozených dětí žilo, rostlo a prospívalo celkem pět.  Tři chlapci a dvě děvčata. Po vyjítí ze základní školy se téměř všichni vyučili nějakému řemeslu. Nejstarší Adolf se stal elektrikářem, Helena švadlenou, Rudolf stolařem. Emílie pomáhala doma. Pavel byl zámečníkem.

Při všech starostech a proměnnách léta ubíhala. Postupně se ženili, vdávaly, zakládali své rodiny. V nové, svobodné Československé republice bylo alespoň po deset let dostatek práce a možnosti k výdělku. Všechno se začalo měnit, budovat, obnovovat, zlepšovat.  Avšak ani tento rozvoj, rozmach, nebyl konečný. Přišla léta klesající prosperity. Ubývalo pracovních příležitostí. Přibývalo nezaměstnaných, kteří dostávali státní podporu 10 KČS na týden. Horníci pracovali jen tři směny za týden. Nouze a nespokojenosti přibývalo zvláště ve větších rodinách.  Dělníci protestovali a domáhali se stávkami. Avšak to nevedlo k nápravě. Pro mnohé to byla veliká zkouška, mravní a duchovní statečnosti.

Prostřední z rodiny - Rudolf - chodil od ničeho k ničemu. Smuten, zadumán, uzavřen do sebe, bez zájmu a cíle. Nejhorší a nejnebezpečnější léta života mezi staršími "kamarády" - podvodníky, lháři a bezbožníky. Všechno má svůj počátek i konec. Po dvou letech krize a nezaměstnanosti  dostal místo u firmy "Adolf Svíder" v Mariánských horách, kde pracoval jako stolař od roku 1934 až 1941. V celém státě ČSR opět přibývalo více pracovních možností. Zdálo se, že začínají lepší časy pro všechny. 

V roce 1935 předává prezident T.G.Masaryk vedení státu do rukou dr. Edvarda Beneše. Stalo se tak pro vážnou nemoc - po sedmnácti letech Masarykova vedení. Dobrý a věrný spolubojovník Masarykův přebíral složitou úlohu presidentování s určitými rozpakami a obavami. V Německu se zvedla vlna nespokojenosti, rozpínavosti a nenávisti pod vedením fašistického diktátora: "vůdce" Adolfa Hitlera. V severních Čechách byla Henleinova mládež vedena k protestním akcím proti českému obyvatelstvu a Benešove vládě. Byly to přípravy k rozbití Československa. Německo se chystalo k přepadnutí a obsazení ČSR. Po Mnichovském diktátu 30.9.1938, kdy německá vojska zabrala Sudety, a brzy na to - 15.

3.1939 - celé Čechy - Morava - Slezsko. Vnutili národu svou "zlovůli" pod svým vedením a gestapáckým komandem - jako "Protektorát."

Přeběhlo jen dvacet let od první světové války. Ještě ani nebyly dokonale zaceleny rány z první světové války a už nastal druhý světový otřes.  Šest let válečného šílenství,  které rozpoutal kulturní národ. Zfanatizovaný a oklamaný německý lid věřil svému "vůdci", Adolfu Hitlerovi, více, než Bohu a Jeho Slovu. Je to až neuvěřitelné, kam až dojde člověk, a co všechno je schopen vykonávat, Jaká zvěrstva, nejstrašnější zločiny, jestli opustí Boha a na Jeho místo postaví sebe, své "Já," člověka. Velmi mnoho už bylo napsáno, celé knihy, o tom, co a jaké zločiny byly páchány na lidech v koncentračních táborech, v plynových komorách atd. Celá města byla bombardována a srovnána se zemí. Milióny lidí zahynulo v troskách. Šest let trvalo hrubé násilí, ničení a vraždění všeho živého i neživého. Všechno bylo ovocem lidské pýchy a nadutosti. "Nadčlověk" - Hitler a jeho zaslepení fanaticise postavili na Místo patřící Bohu. Dali se do služeb satanovi. Prorok Jeremiáš to vyjádřil takto: "Nebo dvojí zlost spáchal lid můj; Mne opustil, pramen živé vody, aby sobě vykopak cisterny děravé, které nedrží vody" (Jr 2,14)       

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře