Cirkev jako opora a sloup pravdy II > Pro Zuzi...

7. únor 2009 | 21.11 |

... Ale, je jenom jedna církev, do které tě volá Tvůj Pán, je to tvůj sbor, do kterého tě znovuzrodil při tvém obrácení k Němu. To je ta církev, to je ten sbor, to je Tvůj Sloup a Tvá Opora Pravdy....

Na článeček "http://bohu-a.svetu.cz/13701-cirkev-jako-opora-a-sloup-pravdy.html" mi poslala uživatelka Zuzi nasledující komentář:

zuzi: Všechno o církvi bylo řečeno a napsáno před tisíci lety. Doba se změnila, církev je roztříštěná, každá větev křesťanství si zákon vykládá po svém. A církev je tvořena lidmi a mnoho z nich ztratilo cestu k Bohu, věří už jen podle dogmat a psaných vět, chybí osobní zkušenost s jejich obsahem. Je těžké dnes věřit církvím, kde se tolik lidí oddalo spíš vlastnímu prospěchu, než pravdě Boží. Jsme jen lidé, jsme slabí, snad je odpustitelné, že se tohle stalo. Jsem ale i názoru, že církev má tvořit jedno tělo. A v těle nakonec všichni musí táhnout za jeden provaz a učit a rozvíjet se společně. Ustupovat, pokud většina rozhodne jinak a podpořit konečná rozhodnutí, i když cítím osobní názor jiný, je podle mě známkou ctnosti a duchovní vyzrálosti. Protože co jsem já... prach a písek. Ale základem je skutečně se snažit o poznání Boží vůle. Ne jen se slepě přizpůsobit hlasu jedince, který je zrovna ve vedení. A hovořit a diskutovat. Bůh v tom církvi pomáhej.

Milá Zuzi,

děkuji Ti za příspěvek, za komentář. Ano, Bible byla sepsána před tisíci lety, ale stále to je Živé Slovo pro nás. Stále tu je jeden a tentýž Duch Svatý, stále tu máme Jeho Církev, přes všechna viditelná rozdělení zde je Jedna a ta samá Církev jako v době Pavlově. Jedna církev vedená jedním Duchem Svatým, který nebyl ze země odvolán, je tu stále, v nás a mezi námi, stále tu působí a koná své dílo.

Může se nám zdát, že církev je rozdělená, je to výsledkem určitého historického procesu tělesnosti a neposlušnosti, ale i tento proces měl Pán plně ve svých rukou, nic se mu nevymklo, stejně jako například při procesu potopy, nebo při světových válkách, Bůh stále drží církev ve svých dlaních.  Ale, je jenom jedna církev, do které tě volá Tvůj Pán, je to tvůj sbor, do kterého tě znovuzrodil při tvém obrácení k němu. To je ta církev, to je ten sbor, to je Tvůj Sloup a Opora Pravdy.

Říkáš, že se do církve dostalo mnoho lidí, které se oddalo vlastnímu prospěchu. Já osobně takové lidi v mém domovském sboru nevidím, ale to nevadí, ty je ve tvém sboru vidět můžeš. Pak otázka zní, nejsi v tom či onom sboru právě proto? Nejsi v tom sboru právě kvůli těmto lidem? Abys za ně zápasila? Ať už třeba "jenom" na modlitbách, to by mělo být Naše Hlavní bojiště. Spojení s Naším Pánem. Vyznávání hříchu. našich, našeho sboru, našich bližních, vyznávání i našich pocitů z nich, pokání z nich a volání k Pánu o Záasah, o Nové Srdce Masité a ne kamenné... Atd. Jsi li v takovémto sboru a vidíš li takovéto lidi kolem sebe, co ti brání v modlitbě pokleknout? Věřím, že nic.

Anebo snad pocit, že je to zbytečné? Že Pán neslyší? V pravdě tě ujišťuji: Slyší tě. A zasahuje.

Jestliže je ten či onen ve vedení církve, pak je třeba ptát se, proč tam je. Není tam právě proto, že to tak určil Duch Svatý? Pán a Budovatel církve? Bez rozhodnutí Ducha Svatého by ten či onen v čele toho či onoho sboru býti nemohl. Kdo jsi ty, nebo já, abychom soudili Pána a Budovatele církve, že rozhodl špatně? On tak rozhodl pro dobro toho či onoho sboru. Jistě, nic proti hovoru a diskuzi, ale když je to či ono rozhodnutí učiněno, je pak správné proti němu bouřit? Nemyslím si to. V tom je právě jednomyslnost, v tom je princip táhnutí za jeden provaz: Podřídit se, zapřít sebe sama, i když sbor rozhodl jinak, než jsem si to já osobně představoval. Jak tak pročítám tvůj komentář, tak se v tomto můžeme shodnovati.

Ano, je správné a potřebné položit dané rozhodnutí k Bibli a v Duchu Svatém se ptát, není to v rozporu se tvou vůli? A jestliže zjistím, že je, co pak? Není to také námět spíše na volání v modlitbě k Pánu, než na organizování nějaké rebélie?

Vezmi si řád své církve či denonimace a prozkoumej ho. Věřím, že ten či onen řád či vyznání je Hlasem Ducha Svatého pro tu či onu danou církev, denonimaci či sbor. A jednej v souladu s tímto řádem. Jednej v souladu se svým svědomím. A třeba dej i najevo starším či vedoucímu své pochybnosti.Ale nemyslím si, že je správné trhat jednotu sboru, anebo svévolně odcházet ze sboru, do kterého tě  Zrodil tvůj Pán při obrácení.

Ano, může se stát, že pro tvé postoje tě třeba ten či onen vedoucí či starší se sboru vyloučí. Ale to je již jejich rozhodnutí a oni si je ponesou před Pánem. My však jednotu netrhejme a táhněme za jeden provaz. S Duchem Svatým. I s našimi nehodnými vedoucími. Kdo je mezi námi Hodný Kristovi oběti?

Zpět na hlavní stranu blogu

Moderované komentáře