Legenda VI: ...ale věrní rytíři zústávají

9. leden 2010 | 12.59 |

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Vážený čtenáři. Rád bych Vás pozval k četbě Legendy o svatém Václavovi: V Bázni Boží. Rozhodl jsem se ji uveřejňovat zde podruhé, abych ji mohl zpřehlednit a doplnit. Snad Vás znovu zaujme...

Biskup přistoupí ke stolu, bere z něj pohár a napije se z tekutiny v něm obsažené. Až po chvílí si uvědomí přítomnost Radslava a pohlédne na něj. Radslav vstává ze své židle a přistupuje k Tutovi, povídá:

"Mne se Milosti nezeptáte, co si žádám za své vojáky?"

"Nezeptám se milý synu, nemám na to mandát."

Přímý pohled biskupa Radslava popuzuje:

"A s jednáním s tamtémi, jste mandát měl?"

"Vévoda vás považuje za čestného rytíře, který dodrží jednou daný slib věrnosti. Nebuďte prodejná ženština. Tamti, to jsou žoldáci. Vy jste v očích vévodových čestný rytíř."

"Slovo držím více než dvacet let, a co z toho? Přemyslovce přeplácíte a mne..."

"Vždyť jste tu byl přítomen, ne? Neslyšel jste, že Vratislav žádal jen biskupství?"

"Jen biskupství? Biskup pod pantoflem přemyslovců ohrožuje mne, mne, ne vévodu!"

"Vratislav ještě biskupa nemá, tak rychle zase kurie nepracuje..."

"Jednou ho mít bude. Myslí si vévoda, že se budu dívat, když mé soupeře posiluje?"

Tuto se opět napije. Překříží ruce za zády a začíná se procházet po místnostě.

"Vévoda chce v čechách mír. Vratislav si netroufne se Vás jakkoliv dotknout."

"Mír? Ten mír je výhodný pro pražany, ne pro nás. Pražany tento mír posiluje, mne oslabuje. Protože jsem čestný..."

I Radslav si bere svůj kalich ze stolu, dává jej ke rtům. Avšak nenapij se, rozmýšlí si svůj záměr a odhazuje kalich do rohu. Ozve se hluk, který podrthuje Radslavova slova:

"Chci Libici!"

"Jak jsem řekl," pokračuje stejnou intonací biskup, "vévoda chce mít v Čechách mír. Kníže Hořibor je spojenec..."

"Spojenectví s barbary, ta hanba!" Intonace již dobře známá čtenáří Radslav podbarvuje slovo "barbar"

"Váš otec se před dvaceti lety také spojil s barbary..."

"Spojil se Spytihněvem! To že se Spytihněv spolehl na barbary, byla věc jeho, ne mého otce!"

"Spytihněv nebo Hořibor, není rozdílu..."

Chvíle ticha. Radslav dobře ví, že na vévodovi závisí. Nemůže si znepřátelit biskupa. Biskup si zase uvědomuje, že kdyby ztratil Radslava, vévoda by jej nepochválil. Možná naopak, důchody biskupství by se určitě o něco zcvrkly.

"Proč Vratislav a ne já?"

"Protože za Vratislavem barbaři půjdou, za Vratislavem ano, za Vámi, drahý synu, nikoliv..."

Tuto doleje tekutinu do svého poháru, příchází ke knížeti a pokládá ruku na Radslavovo rameno: "Věz synu, získá li vévoda Arnulf královskou korunu, nezapomene na ty, kdo mu pomohli. Žoldáci přicházejí a odcházejí, ale věrní rytíři zůstávají. Osvěč věrnost dnes, a zítra se ti otevře královské srdce..."

Radslav zjihne. Přijme nabízený biskupův pohár, zhluboka se napije. Pak přemoženě povídá: "Spojení s barbary, ta hanba, ten hřích. Bůh nás potrestá, nemůžeme zvítězit, Bůh bude bojovat proti nám. Kdyby se aspoň vévoda spokojil s Vratislavem, ale slibovat Hořibor, Chřastavovi, podíl na neštěstí křes´tanů, slibovat Dravojovi mír..."

"Vratislav jako Dravoj... Myslíš si, že Přemyslovci jsou křesťané? Kolikrát si myslíš, že se nechal Spytihněv vyzpovídat? Kolikrát jen byl za posledních deset let v kostele?"

"Vratislav není Spytihněv..."

"Pravda, není. Mí kaplané si jej ve zprávách chválí. Ale někteří jsou opatrní. Kdo ví, co v tom mladíkovi vězí. Chce biskupství, chce školu. Proč? Že je oddán Kristovi? Víš, kým je obklopen? Znáš Drahomíru? Přijdi třetí neděli ode dneška o půlnoci na horu Říp, tam uvidíš v nahotě křesťanství na dvoře Přemyslovců. Tvůj kaplan Heinz tě seznámí s podrobnostmi..."
 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře