Jarobeám zatoužil po usmíření s Bohem

20. červen 2010 | 16.57 |

Král se na muže Božího obrátil se slovy: "Prosím, pros Hospodina, svého Boha, o shovívavost a modli se za mne, abych mohl přitáhnout ruku k sobě zpět." Muž Boží prosil Hospodina o shovívavost a král přitáhl ruku k sobě zpět a byla zase jako dřív.1. Královská 13, 6.

Příběh krále Jarobeáma stále pokračuje. Nejprve nám ukázal, co to neznamená mít bázeň před Hospodinem, posléze zase, že věřit v Boha tak nějak svým způsobem neobstojí. V posledním článku jsme si ukázali, jak Jarobeámova ruka, která měla sloužit Bohu Nebes, usychá, když ji král vztáhnul proti Hospodinu. No jo, ale co teď. Jarobeáme?

Jarobeám je nucen podívat se pravdě o sobě samé do očí. Oltář se rozpadnul přesně tak, jak předpověděl "muž Boží." A ruka, kterou vztáhnul proti němu, uschla. Zemřela. Již ji neovládal. Jarobeámovi  začíná být jasné, že zde nemá co do činění s nějakým pomatencem, samozvaným prorokem, ale přímo s mužem Božím, který přišel z pověření Božího vyřídit Hospodinův vzkaz. Již se nemůže schovávat. I jeho ruka svědčí proti němu. Musí se podívat do hlubin svého srdce a objevit tam svůj hřích.

Jarobeám si uvědomuje, že se potřebuje smířit s Bohem. Studijni překlad na tomto místě praví: "Udobři mně se svým Bohem." Bůh se stal Jarobeámovi nepřítelem a král si uvědomuje, že v této válce nemá šanci. Ale něco mu přeci jenom chybí:

Jarobeámovi zde chybí osobní vztah s Bohem. "Něco" mu brání švihnout sebou o zem a činit pokání. A to něco, to je chybějící osobní, intimní vztah, s Bohem. Jarobeám netrávil svůj čas s Bohem. Nemluvil s Ním, nenaslouchal Jemu. Šel si po vlastních cestách, ignoroval Jej. A teď Jej prostě nezná. Zatímco muž Boží je Bohu evidentně blízko, Jarobeám neví, jak se smířit s Bohem. Neví to, protože Jej nezná.

Jestliže manželé spolu netráví léta svůj čas, jestliže spolu nemluví, nenaslouchají si, pak o sobě nic nevědí. Prostě nic. Neví aní, jak si naklonit svého partnera, jak se mu omluvit, jestliže pochybil. Nestačí pouze žít vedle sebe, je třeba žít spolu. A jestliže mezi partneri chybí taskovýto osobní vztah, pak často na místo pokory nastupuje pýcha. Neznám - li svého partnera, žiju li léta vedle něj, tak často sama hrdost mi brání, abych v potřebné chvíli přišel za ním a poprosil za odpuštění. Přece se před tím či oním neponížím, že, nestojí mi za to.

..

To, co nevybudujeme v dobrých, pokojných a klidných časech, to nenajdeme, když přijde krize, bouřka, nedorozumění. Až začnou metat blesky, je pozdě si vzpomenout, že jsme zapoměli na střechu dát hromosvod.  Když za doby pohody, zdraví, prosperity, nevybudujeme osobní vztah s Bohem, se svou ženou, nebo třeba se sousedy, rodinou, bratry a sestrami ve sboru, pak tento osobní vztah chybí, když přijde nemoc, chudoba, ztráta zaměstnání.

Jarobeám k usmíření potřebuje prostředníka.  I v našich manželstvích se stává, že manželé potřebují prostředníka, aby se společně usmířili. Aby našli společnou řeč. Aby se spolu naučili žít. Aby se vzájemně udobřili. Proto tolik prosperují manželské poradny.

Avšak nedívejme se zde na Jarobeáma pouze negativně. I my křesťané, dobře víme, že se sami o vlastních sil nemůžeme usmířit, udobřit s Bohem. Protože zatímco  Bůh je Svatý, SPravedlivý, my jsme zlí, hříšní, sobečtí. Bůh nikdy nemůže souhlasit se Zlem. Zlo vždy musí být potrestáno. Tak i my potřebujeme prostředníka. Někoho, kdo by vzal naše viny, naše chyby, náš trest - odloučení se od Boha - na svá bedra. I my, křesťané, si musíme být vědomi, že potřebujeme být v Kristu - Kristova oběť nás udobřuje s Bohem. 

Budujme dobré, osobní vztahy. S manželkou, manželem, rodinou, sousedem, a hlavně - s Bohem. Začněme již dnes. V době pokoje, míru, milosti. Protože to, co nevybudujeme dnes, to nám zítra - v době bouřky - bude chybět. 

Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘ A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘ Matouš 7,22n

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře