Líbye, modlářství a nová politická strana...

1. březen 2010 | 18.35 |

V dnešním souboru článečků popisujících, co mne tak v posledním týdnu zaujalo, se podíváme na hlas rozumu, na hlas nerozumu a jak to jen nazvat, možná na hlas čistého zoufalství nebo deziluze...

==================================================

Začněme hlasem nerozumu. Líbyjský vůdce Muammar Kaddáfí volá po vyhlášení svaté války, džihádu, proti Švýcarsku, kvůli zákazu staveb minaretů. Tím však nevolá  jenom po válce proti Švýcarsku, ale proti celému Západnímu společenství.

Někdo se prostě jó snaží rozeštvat muslimy a západní společenství. Snaží se, abychom přestali důvěřovat muslimským bližním. Snaží se rozeštvat, znenávidět a ubližovat. "Islám" v podobě "nejen" Kaddáfího není mír harmonie, ale mír smrti. Tento islám neche sloužit, chce vládnout.

Jak se tomu máme postavit my? Myslím si, že Bůh nás volá, abychom nastavili druhou tvář: http://bohu-a.svetu.cz/7171-o-nastaveni-druhe-tvare.html

==================================================

Druhou zprávu, která mne v minulém týdnu zaujala, můžete nalézt zde: http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=3405. Vatikánský teolog Pietro Principe se údajně zamyslel nad nebezpečím nekritického uctívání ostatků svatých. Mimo jiné řekl toto:

Úcta k fyzickým pozůstatkům svatých se datuje již do prvních desetiletí křesťanské církve. S ní však bylo vždy spojeno pokušení naplnit vyprázdněné kostely mimořádnými náboženskými událostmi a happeningy, a nahradit zázračnými senzacemi skutečnou víru. Modlitba u ostatků světce by neměla být ničím jiným než poděkováním za jeho mimořádný příklad. Úcta však patří jen a jen Bohu, nikoli světci. Víra podle něj nestojí na ostatcích, i když fyzický "pozůstatek" světce může věřícímu pomoci.

I když toto vyjádření z mého pohledu není bezchybné, přesto se jedná o krok správným směrem. Katolickým bratrům bych popřál více takovýchto rozumných hlasů.

  ==================================================

 A třetí věc mi opět přišla mejlíkem. Dovolte mi jej ocitovat:

Kardinál Miroslav Vlk se před časem vyjádřil, že žádná politická strana v ČR nemá v programu hledání konsensu o duchovních hodnotách.

Ty jsou nutné pro život a pokrok a formování celé společnosti. Ve svém internetovém článku řekl: ,, Pokud není napřed daný základ etiky a morálky,zdůrazňování práva ve společnosti která vyšla z komunismu narušená, nemá mnoho smyslu,, Dále varoval: ,, Pokud ale bude politické sobectví a vlastní stranický zájem nadřazován nad dobro společnosti líbivými politickými sliby, pak před námi politici otevírají cestu do pekel.

Kardinál Vlk ve své kritice českých politiků se vyjádřil, že nectí právo a zákony.Vyjádřil názor, že po sametové revoluci se v naší zemi sice odehrály ekonomické změny, ale nezměnily se morální hodnoty z dob totalitního režimu. (Celý článek je na aktuální stránce www.krestandnes.cz ) V těchto dnech probíhá podpisová podpora k petici za vznik nové křesťanské strany Smlouva, která má za hlavní cíl a program obhajobu křesťanských hodnot a biblických principů.Pokud někdo má zájem o přeposlání programu, stanov strany a petiční výzvy s podpisovým archem,mohu přeposlat. Informace podá Daniel Veselý tel: xxxxxxxxx
 
Neonacisté mají smělost a odvahu v těchto dnech vykřikovat veřejně rasistická hesla třeba v Plzni a Praze. Křesťané by měli mít také odvahu být solí a světlem v naší společnosti. Ježíš tím mínil jasně oblast veřejného života společnosti, tedy i oblast kultury a politiky.V souvislosti s podpisy k petici strany Smlouva jsem mohl # # slyšet zajímavé názory křesťanů na politiku. Mnozí mají k politice negativní výhrady, ale poznal jsem, že se jednoduše bojí svobodně a samostatně myslet a rozhodovat se. Bojí se zodpovědnosti a závazků za své činy a postoje. V začátcích nástupu nacismu v Německu se mnozí křesťané také odmítali zapojovat do věcí veřejných a odkazovali na Biblické verše.Svojí pasivitou tak urychlili nárůst totality a holokaustu, jehož se sami stali obětmi. Tato nemodrost a společenská nezodpovědnost se nesmí dnes opakovat. Bohem darovanou hřivnou, kterou máš i ty proměnit, je hřivna občanské svobody, schopnost vyjadřovat své názory, volit své představitele a podporovat ty, kteří jsou od Pána zmocněni být mlůvčími národů a křesťanů ve společnosti.
                                                                      
Václav Lamr Forum angažovaných křesťanů.

Osobně jsem zvědavý, jakým směrem tato nová strana.

Mějte se pěkně, s pozdravem Váš Vašek M.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře