Čtyři artikuly Církve bratrské...

18. červen 2010 | 22.37 |

V roce 1918 zažíval "Československý národ" velkou euforii. Po několikasetletém habsburském područí získal zpět nezávislost a samostatnost.Sen Jana Ámose Komenského o navrácení věcí do rukou národa se vyplnil.

Protestanté předpokládali, že se národ vrátí ke svým nekatolickým předbělohorským kořenům. Vzniklo hnutí, které si dalo za cíl sjednotit české protestantské církve. Ovocem tohoto hnutí se stala českobratrská církev evangelická, která vznikla spojením  českých kalvínistů a luteránů. Církev Bratrská se však nakonec rozhodla tohoto sjednocení nezúčastnit. V tomto hnutí totiž zvítězila liberální teologie (ta se posléze uplatnila i v nově vzniklé "Československé církvi", což jsou dnešní husité), kterou bratři stojící v čele tehdejší CB (br Alof, Urbánek, Porter) odmítali a dívali se na ní nedůvěřivě.

Proto se CéBečkáři rozhodli, že to zkusí jinak. Oslovili denonimace, které CéBéčku stojí nejblíže: Babtisty z dnešní BJB, ochranisty z Jednoty Bratrské a několik menších nezávislých sborů a pozvali je k jednání o vytvoření jedné, evangelikální církve. K jednání si CéBéčkáři zformulovali své "čtyři artikuly", podobnost s husitskými "čtyřmi artikuly pražskými" není pouze náhodná. Tyto čtyři články pak, po vzoru staré Jednoty Bratrské, se prohlásili za "věci podstatné," ze kterých bratři nemohou ustoupit. Všechny ostatní záležitosti však otevřeli k jednání.  

Jak zní tyto čtyři základní články staré Církve Bratrské?

1) Členem sboru se může stát pouze člověk, který vyznává Ježíše Krista za Svého Pána a Spasitele. Narozdíl od "lidových" církví, do kterých se člověk rodí, je CB již od svého vzniku v roce 1880 církvi vyznavačskou.To znamená, že jenom obrácený a znovuzrozený křesťan se mlže podílet na práci Božího Království. Protože má pečeť Ducha Svatého. Pomazání.

2) Jedinným měřítkem víry a života je pouze Písmo Svaté Starého a Nového Zákona. Vedle Bible CB neuznává žádný spis, který by měl stejnou autoritu. Ale jistě na druhou stranu existuje literatura, kterou je dobré číst. Ale všechno, co člověk čte, slyší, co přijímá, nad čím přemýšlí, se musí poměřovat Písmem.

3) Snaha o posvěcený život. Každý člen církve je povzbuzován k proměně vlastního života. Každý křesťan totiž nese obraz Boží, skrze něj nevěřící lidé v jeho blízkosti posuzují jak Boha, Krista, tak celou církev. Od člověka žijící v hříchu odmítající tento hřích uznat, kát se z něj a opustit jej, od člověka, který se nedrží společných zásad, má církev právo se distancovat. Aby nevrhal svou svévolnou vzpourou špatné světlo jak na Církev, tak na Boha

4) Nezávislost církve na státu a státu na církvi. Církev nestála o státní uznání, o příspěvky na platy, o nejrůznější dotace.

Usilovala o finanční nezávislost jak na mocnářství, tak na první republice. Zpočátku byla financována americkou misií, postupně však přebírala tuto zátěž na svá bedra. Vzhledem k tomu, že většina členů církve patřila spíše mezi ty méně majetné, tento proces byl pomalý a obtížný, ale je známkou veliké obětavosti křesťanů, že na konci období první republiky byla církev samofinancovatelná.

Od bodu číslo 4 Církev Bratrská ustoupila po roce 1948, v době změněných a ztížených podmínek pro náboženskou. A já osobně tento krok mých otců ve víře plně schvaluji a podporuji. Ostatní tři články jsou stále platnými základními sloupy v naší věrouce i v praktickém životě. Církev se jich drží po celou dobu své existence - letos jsme si připomněli 130 výročí jejího vzniku. Plně se osvědčily po všech těch neklidných dobách konce 19. století a "divného" století dvacátého a nese si je i do nového století jednadvacátého...

Poznámka: Kvůli zjednodušení používám součásný název "Církev bratrská" i pro období, kdy se naše Jednota jmenovala jinak (Svobodná církev reformovaná a Jednota českobratrská).

A jak dopadl pokus CB o sjednocení menších evangelikálních církví? Neůspěšně. Jednak pro vzájemnou nedůvěru, jednak babtisté i ochranovští bratři byli vázáni v mezinárodních svazích, které spojení nepodpořily.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře