Izajáš: O našem duchovním zdraví...

2. květen 2010 | 07.05 |

Slyšte, nebesa, naslouchej, země,
tak promluvil Hospodin:
"Syny jsem vychoval, pečoval o ně, ale vzepřeli se mi.

Vůl zná svého hospodáře,
osel jesle svého pána,
mne však Izrael nezná,
můj lid je nechápavý."


Ach, pronárode hříšný,
lide obtížený vinou,
potomstvo zlovolníků,
synové šířící zkázu!

Opustili Hospodina,
Svatého, Boha Izraele,
znevážili, odcizili se mu.


Nač vás ještě bít?
Jste jen umíněnější.

Hlava je celá chorá
a celé srdce zemdlené.
 Od hlavy až k patě
nic zdravého není.
Samá modřina a
jizva i čerstvá rána,
nejsou vymačkány
ani obvázány
ani ošetřeny olejem.


Vaše země je zpustošená,
vaše města vypálená ohněm,
vaši půdu vám před očima vyžírají cizáci;
je zpustošená, cizáky podvrácená.

Z knihy proroka Izajáše, první kniha.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře