Petr Chelčický: Pravda a mýty o Očištění 2

16. prosinec 2009 | 18.51 |

Vážený čtenáři tohoto blogu, rád bych Vám nabídnul druhý traktát Petra Chelčického, který se budu snažit převést do srozumitelné češtiny. Toto Chelčického dílo je známe pod názvem "O očistci." Původní text můžete najít v níže uvedené literatuře...  

Za druhé nám očištění zjevuje sám Pán Ježíš, když káže: Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. (Jan 15, 3n)    Těmito slovy Kristus nás neodkazuje na žádné jiné místo, kde by bylo možno dojít očištění, než jen a pouze k Sobě Samému.

Za třetí:  Za pravé, důvěryhodné a úplné  očištění pro kájící lid považuje svatý Jan krev Ježíše Krista, když píše:Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. (1Jan 1,7)    A svatý Pavel dodává:  Jestliže již pokropení krví kozlů a býků a popel z jalovice posvěcuje poskvrněné a zevně je očišťuje, čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu! Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí Ducha, který nepomíjí. Proto je Kristus tím, kdo přinesl usmíření Nové smlouvy.(Žd 9,13n) A tak nás Sám Kristus usmířil s Bohem Otcem, pro Svou Vlastní Smrt. Proto na jiném místě mluví Apoštol Pavel takto: Kristus miloval svou církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil ji koupelí vody a Slova; tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná. (Ef 5, 25-27)    Kristus nechce, aby se církev připravovala na nějaký jiné očištění, jako se připravuje Církev Luciferova na Očistec.  To Kristova Církev, plně Mu důvěřující, plně mu věrná,  s jistou nádějí o Něm svědčí, když praví: Vládci králů země, jenž nás miluje a svou krví nás obmyl z hříchů Krví Svou, učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce – jemu buď sláva i moc navěky věků. Amen. (Zj 1,5n)                    

==============================

Zdroj původního textu:
Boubín, Jaroslav: Petr Chelčický - spisy z Pařížského sborníku, Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, rok 2008, strana
141 - 153.

Vyjádření Historického ústavu:
Historický ústav ani autor nemají námitek proti používání Vašich textů na internetu, pokud bude vždy citován originál díla s odkazem na stránky a zřetelně vyznačeno, že příslušné úpravy, které internetově publikujete, jsou autorsky Vaše.

Historický ústav AV ČR
Prosecká 76
190 00 Praha 9

www.hiu.cas.cz 

Doručeno mejlem: 8.12.2009, v 12:25

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře