PCh: Jakou spásu hledáme, k takové se přivazujeme

17. březen 2011 | 20.25 |

Petr Chelčický: O rozeznávaní duchů skrze bludné názory, kapitola 5. část 2.

Proto ten, v němž přebývá Duch Ježíšův, kdo v pravdě vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, musí Krista tak zvěstovat, aby ten, kdo v Něho uvěří, opustil svět, byť by se vystavil pomstě světa, aby opustil i vlastní život, byť by ke škodě přišel. A jestliže by věřící takto odmítnul přijmout Ježíše, skrze opustění světa, byť by se vystavil pomstě, a skrze opuštění vlastního života, byť by utrpěl škodu, pak takovému člověku nesmí zvěstovatel "upravovat" Krista podle jeho představ a takovéhoto upraveného Krista mu předkládat k uvěření. Jenom mu může zvěstovat Kristovo odsouzení a odejmutí Kristovi Milosti. Protože žádnému milovníku světa (a toho lákavého, co svět nabízí) Ježíš nemůže přes všechnu Svou Dobrotu a Lásku prospět.  Kristus mu mlže prospět jenom tehdy, když se vzdá světu a jeho ďábelských svodů. Jestliže by zvěstovatel podával světu upraveného Ježíše ve snaze spasit jej, jakoby mrtvole podával Tělo Boží: Vždyť mrtvola nemůže věřit v Tělo Boží a ani Jej ochutnat. Tím by se sám stal Kristovým nepřítelem, jestliže by Jeho Spasení podával Jeho nepřátelům, kteří spasení nebudou. Tím totiž představuje Boha jako spolupachatelem těch, kteří Krista nenávidí, byť by tak činil pro přízeň světa anebo pro svou slepotu, že neporozuměl svoji službě...

A tak ten duch, který přichází z Boha, který upřímně vyznává Ježíše Krista přišlého v Těle, nesmí druhým lidem o Ježíšovi nebo o spasení svědčit jinak, než aby ten či  onen skrze Ježíše mohl získat Věčný Život, jemu ke spasení. Ale protože falešní svědkové skrze pokryteckou lež zaneřádili všechen svět bludy o Spasení v Ježíši, kde pak bude farářem ten duch, který z Boha pochází? Který odmítá spasení všem milovníkům tohoto světa? Za městem na šibenici mu postavi faru! Protože tento svět nepřijal ani Smotného Pána,  ani Jeho Slovo. A svým učedníkům Pán řekl, že i je společnost odmítne, protože nejsou z tohoto světa. 

A tak duch, který pochází z Boha, který pravdivě  vyznává Ježíše Krista v těle přišlého,  má hlásat, že spása je možná pouze v Kristu. A pravdivě svědčit i těm, kteří nejsou v Kristu, že nejsou spaseni, byť by si oni sami pro bludy hlásané lidmi mysleli opak. Pravdivě hlásat, že v žádném jiném stvoření nebeském nebo pozemském, duchovním či hmotném, v žádném jiném náboženstvím nebo v liturgických skutcích,  v ničem takovém nelze dojít spásy, jenom ve jméně Ježíše Krista. Protože toto prohlásil Ježíš Kristus: Řekne-li vám někdo: ‚Hle, tu je Mesiáš nebo tam,‘ nevěřte mu a ani ho nenásledujte... (Mt 24, 23 - doplněno podle PCh). Neboť množství lidí bludem omráčených se domnívají, že spasení nalezli i mimo Krista.

  A tak ten duch, který přichází od Boha, musí pevně proti tomu všemu stát a svědčit, že pouze v Kristu je naše spása.  Pouze toto je třeba hlásat, aby lidé toužili po spáse pouze skrze Ježíše Krista. A i těm, kteří hledají spasení v Kristu, při čemž si nechávají zadní vrátka k světským lákadlům, těm je třeba pravdivě ukazovat na jejich duchovní stav, že spasení v současnosti nejsou.

A ještě více. Duch, který pochází z Boha, ať vyznává Ježíše Krista v těle přišlého všem věřícím a všem, kdo v Něm hledají Svou Spásu. Ať zdůrazňuje, že v Kristu mají všechno pravé, pravdivé  a potřebné  ke spáse, mají to v hojnosti a bez nedostatku. V Kristu mají  vše, i to, co potřebují zde na tomto světě. To, oč skrze nebe prosí a žádají, to se vší plností v Kristu dostávají. V protikladu s tím: Jestliže člověk hledá rozličnou pomoc a milost kdekoliv mimo Krista, pak se i sám k takovéto pomoci či milosti přivazuje.   Jakou spásu hledá, k takové se přiváže. A pak se v tom také plácá.  Takoví se domnívají, že spíše  spásu naleznou u kdejakého mnicha, kterého druzí nazývají svatým, než u Samotného Krista.  A tak jsou svedeni skrze hromová kázání falešných kněží, kteří oslazují svá slova  lidu cizoložícímu ve víře.  Takovémuto lidu rozmnožují milosti a pomoci svatých, až tím uhasí v jejich srdcích Ježíše Krista  s Jeho Přehojnými Milostmi. Bláznivý lid, který neví, zda-li hledá spasení u Boha, nebo u lidí! Hledá-li spásu v rytém obrazu, nebo v utrpení Kristovém, v potulkách po světě nebo v pravdivém svědomí. Nerozumný lid, ve tmě zavřený, který nepoznává Pravého mezi nepravými...

==============================

Zdroj původního textu:
Boubín, Jaroslav: Petr Chelčický - spisy z Pařížského sborníku, Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, rok 2008, od strany 185.

Vyjádření Historického ústavu:
Historický ústav ani autor nemají námitek proti používání Vašich textů na internetu, pokud bude vždy citován originál díla s odkazem na stránky a zřetelně vyznačeno, že příslušné úpravy, které internetově publikujete, jsou autorsky Vaše.

Historický ústav AV ČR
Prosecká 76
190 00 Praha 9

www.hiu.cas.cz 

Doručeno mejlem: 8.12.2009, v 12:25

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře