Izajáš: Mrtví vstanou!

26. červenec 2010 | 20.47 |

Hospodine,
jenom ty nám můžeš zjednat pokoj,
tak jako jsi nám odplatil
za všechny naše skutky.


Hospodine, Bože náš,
byli jsme pod mocí jiných, nikoli tvou,
budeme však připomínat jedině tvé jméno!

Mrtví (nepřátelé) neobživnou,
stíny nepovstanou,neboť jsi je ztrestal,
zahladils je, každou památku na ně jsi zničil.


Rozmnožil jsi národ, Hospodine,
rozmnožil jsi národ, oslavil ses,
daleko jsi rozšířil všechny hranice země.

Hospodine,
po tobě se v soužení svém ohlíželi,
vylévali tiché prosby, kdyžs je káral.


Jako před porodem těhotná
se svíjí a v bolestech křičí,
takoví jsme byli před tvou tváří,
Hospodine.

Svíjeli jsme se jako těhotní,
a porodili jsme jen vítr.


Zemi jsme vítězství nezískali,
nepadli obyvatelé světa.

Tvoji mrtví obživnou,
má mrtvá těla vstanou!
Probuďte se, plesejte,
kdo přebýváte v prachu!

Vždyť tvá rosa je rosou světel,
porazíš i zemi stínů.

Nuže, lide můj,
již vejdi do svých komnat
a zavři za sebou dveře.


Skryj se na chviličku,
dokud hrozný hněv se nepřežene.

Hle, Hospodin vychází ze svého místa,
aby ztrestal nepravost obyvatel země.
I odhalí země krev prolitou na ní a
nebude již přikrývat povražděné.


Z knihy proroka Izajáše, 26. kapitoly...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře