Izajáš: Řekni jim - Táhni!

23. srpen 2010 | 23.39 |

Ač vám dával Panovník
chléb soužení a vodu útlaku,
on , tvůj učitel,
už se nebude držet stranou.

Na vlastní oči uzříš svého učitele
a na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo:
"To je ta cesta, jděte po ní,"
a budete chtít doprava nebo doleva.


Pak prohlásíš své stříbrem potažené
vytesané modly i pozlacené lité modly
za nečisté a jako nečisté je rozmetáš.

Řekneš jim: "Táhni!"

A Hospodin dá d隝 tvé setbě, jíž oseješ roli;
chléb z úrody role bude vydatný a výživný.

V onen den se bude pást
tvůj dobytek na širých lukách.
Býci a osli, obdělávající roli,
budou žrát šavnatou a slanou píci,
nakypřenou lopatou a vidlemi.


Na každé vysoké hoře
a na každém vyvýšeném pahorku
budou potůčky tekoucích vod,
v den velkého vraždění,
kdy padnou věže.

A bude světlo bledé luny
jako světlo žárného slunka
a světlo slunka bude sedmkrát větší,
jako světlo sedmi dnů,


v den,
kdy Hospodin ováže
zlomeniny svého lidu
a rány jemu zasazené uzdraví.

Hle,
jméno Hospodinovo přichází zdáli.
Jeho planoucí hněv se mocně zvedá.
Rty mu překypují hrozným hněvem,
jeho jazyk je jak sžírající oheň.


Jeho dech je
jako rozvodněný potok
až k hrdlu sahající.

Bude prosívat pronárody
řešetem jejich šalebnosti,
čelisti národů sevře uzdou svodu.


Dáte se do zpěvu jako v noci,
kdy se zasvěcuje svátek,
srdce se naplní radostí
jako tomu, kdo jde za zvuku p횝al,
aby vstoupil na Hospodinovu horu,
ke Skále Izraele.

Hospodin se ohlásí
svým velebným hlasem,
dá pocítit svou
dopadající paži
v prudkém hněvu,
v plameni sžírajícího ohně,
blýskáním a průtrží mračen
a kamenným krupobitím.


Ašúr, jenž jiné bil holí,
zděsí se Hospodinova hlasu.

Každé švihnutí metlou,
které mu Hospodin zasadí,
dopadne za zvuku bubínků a citer;
vybojuje proti němu bitvy
pouhým mávnutím ruky .


Nebo odedávna
je už připraven Tófet,
žároviště hluboké a široké,
i pro krále.

Na jeho hranici
je mnoho ohně a dříví,
jako proud síry
je zapálí dech Hospodinův.

Z knihy proroka Izajáše,
30. kapitoly...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře