Vším mohu být...

8. prosinec 2010 | 05.00 |

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Fp 4,8...

Tento verš je jedním z nejznámějších biblických veršů. Avšak také snad bývá tento verš nejčastěji vytrhován z kontextu a bývá mu podsouván jiný smysl, než má. Protože prostě zní velmi lákavě: Všechno mohu. Jakoby neexistovali žádné hranice, co bych učinit nemohl. Mohu vše, stačí, když budu věřit, že se kdysi něco stalo.

A mnozí "vykladači" ani tuto podmínku nekladou. Verš je zneužíván nejrůznějšími učiteli moci lidského nitra. Podle tento verš znamená: Všechno mohu, když budu pozitivně myslet. Když budu věřit, že můj záměr je naplnitelný a když budu věřit, že se skrze mne naplní.

V takto vytrženém verši cítíme aktivitu: Já se rozhodnu, co učiním, a budu li pozitivně myslet, pevně věřit v uskutečnění mého záměru, anebo když budu věřit nějaké historické zprávě z historické doby zapsané v jedné historické knize, pak se to prostě uskuteční a stane. 

Ale podívejme se na tento verš v celistvém kontextu tak, jak ho Pavel napsal:

Velmi jsem se v Pánu zaradoval, že již zase rozkvetla vaše péče o mne. Vím, vždycky jste na to mysleli, jen jste neměli příležitost. Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám.Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Fp 4, od 10 verše.

Co nás musí zarazit je Pavlova pasivita, pro nezasvěceného čtenáře přímo rezignace: Naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Ne s tím, co budu mít, co mi Bůh dá, až si to "vírou vysedím," ale s tím, co mám teď. Píše, že dovede trpět, ale také dovede mít hojnost. Obojí je umění. Ale oboje přijímá tak nějak pasivně: Když přichází doba hojnosti, OK, dobře, ale když přichází nouze, no tak co, Hospodinovo jméno budiž pochváleno.

Osobně si myslím, že onu větu můžeme chápat následovně: Vším mohu být v Kristu, který mi dává sílu, který mne posiluje a uschopňuje mne. Vším mohu být. Jestli si Bůh usmyslí podle svého plánu, abych byl syt či hladov, zdráv či nemocen, bohat či chud, pronásledován či v bezpečí, já vším mohu být, říká Pavel. Jsou křesťané, kteří si nemyslí, že "v Kristu" mohou být vším. Ano, věří tomu, že v Kristu mohou být bohatí, mít hojnost, zdraví, naplňující zaměstnání, ale už nevěří tomu, že v Kristu mohou být i hladoví, chudí, pronásledovaní. Byl jsem svědkem, když pastor jednoho sboru řekl: V naší církvi není místo pro chudobu, nemůžete být chudí, protože jestliže budete chudí, my budeme za Vámi chodit a budeme se Vás ptát: V čem jste zhřešili, že jste chudí? Kde je Vaše víra, že jste chudí? Takováto církev, sbor, je sborem Jobových přátel, kteří "nemluví o Bohu tak náležitě, jako Jób sám..."

Pavel říká, že může, t.j. že je ochoten přijímat, pasivně přijímat, to, co jde z Boží Rukou do Jeho Života. Že vším může být. Že neříká Bohu: Tím být mohu, ale tímto, tímto pane, rozhodně ne. Ne.

Být v Kristu totiž neznamená věřit nějaké historické zprávě o události, která se udála někdy dávno v některé historické době. Věřit v Krista neznamená věřit, že existuje Bůh, věřit, že tento Bůh přišel na zem v těle, byl ukřižován, zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých. A už vůbec to neznamená: Pozitivně myslet, věřit v uskutečnění každého mého svévolného přání. Ne. Být v Kristu znamená mít Krista za Svého Krále, za Svého Pána a Spasitele. Být v Kristu znamená být poslušný Kristu jako je poslušný otrok Svému Pánu a nevolník a poddaný Svému Králi. Být mu věrný a důvěřovat Mu a Jeho Slovu za všech okolností. Ne "všechno smět udělat", ale "být vším, čím si Můj Pán přeje, abych byl." Ne aktivně Bohu vnucovat v modlitbách své plány, ale přijímat Plány Boží do Mého Života.

K takovéto víře, věrnosti a důvěře, bych Vás rád, (nejenom) na tomto blogu, vážený čtenáři, zval...

Uznávám, že všechno můžeš (s mým životem) a že žádný záměr (se mnou) Tobě není neproveditelný... Job 42,2...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře