Sobota: Diskuze pokračuje...

15. prosinec 2009 | 19.13 |
› 

niteo: Budu nyní reagovat na argumenty, které byly napsány.

Zdravím Niteo, a děkuji za komentář...

1) Sobota nebyla určena pro Adama
Vzhledem k okolnostem, že Bůh sobotu ustanovuje na základě svého tvoření v 6 dnech po těchto 6 dnech tvoření, nedává mi moc smysl proč by tuto okolnost zatajoval Adamovi a proč by měla platit až za několik tisíc let, když byla stanovena nyní. Předpokládám tedy, že skutečně již Adam o sobotě věděl. Snad právě proto začíná toto přikázání slovem PAMATUJ - na něco co již bylo ale zapomíná se na to. Další argument, který mne přiklání k názoru, že sobota existovala ještě před desaterem, je fakt, že ještě nějakou dobu před vydáním zákona se o sobotě mluví jako o platné viz Exodus 16:23, kde se mluví o maně z nebe a také o tom, že sobota je dnem Hospodina - To vše před existencí zákona. To co stojí též za zamyšlení, ale spíše v kontextu toho zda sobota platí též pro nás je zvláštní vidění v knize Zjevení: Když se otevřel Boží chrám bylo vidět starozákonní truhlu smlouvy (o které víme, že obsahovala desky zákona, aronovu hůl a již zmiňovanou manu jako symboly).

- Nenapsal jsem, že to Bůh před Adamem zatajil, ale že po Adamovi nepožadoval, aby také on světil sobotu. Nikde to nečtu to. Tebou citovaný úsek opravdu vypadá, jako by židé byli postaveni před sobotu poprvé. Vždyť byli překvapeni, že získali dvojnásobné množství many z nebe.  Boží Smlouva však byla oznámena těsně před tím: Ex 15, 26. Sice ještě nepřišla v plnosti, to až na Sinaji, ale již zde Bůh prohlašuje židům, že bude vyžadovat poslušnost a věrnost Zákonu, svým nařízením a řádům. Jedná se tedy o součást předpovězeného a naznačeného Zákona. První sobota, na kterou odkazuješ, se slavila přesně sedmý den po přejití moře, což opět značí spojitost s egyptským otroctvím.. Až zde, sedmý den po přejítí moře,  Bůh poprvé vyžaduje od svého lidu Den sobotní.

Co se týče oněch symbolů v knize Zjevení. Dokazují pouze to, že Starý Zákon je naplněn v Ježíši Kristu, ve Smlouvě Nové, jak Ježíš prohlásil: Nepříšel jsem zákon zrušit, ale naplnit... 

2) Sobota je naplněná nedělí
Tento příměr dle mého názoru nemůže být pravdivý, i když chápu v jakém slova smyslu se tento výrok myslí. Jde zde o odlišnou podstatu soboty a neděle. Sobota je symbolem plnosti a dokonalého ukončení, dále symbolem odpočinku po období práce. Neděle je naproti tomu symbolem nového začátku, nového impulsu pro další život, započetím nového díla. Ve své podstatě od smrti Ježíše jako křesťané začínáme vcházet do tohoto odpočinku, ale "praví sobotní odpočinek má Boží lid teprve před sebou". Poté ale nezačne nová neděle, ale věčná sobota.

- "Nevidím" onu odlišnou podstatu. Jistě že neděle obsahuje TAKÉ "symbol nového začátku, nového impulsu pro další život, započetím nového díla," ale né pouze. Přirovnal bych to jakoby ke dvěma soustředným kruhům, přičemž ten vnější (neděle) v sobě obsahuje ten vnitřní "sobotu". Ten vnitřní je ve vnějším stále přítomen, ale ten vnější, to není pouze kruh vnitřní, ale také né pouze prostor mezi vnějším a vnitřním kruhem. Ale oboje. Prostor v mezikruží doplňuje prostor v vnitřním kruhu a celé dohromady spolu tvoří kruh vnějším.

Jinými slovy, v ničem, co jsi zde napsal, nespatřuji nic, co by bylo rozporné s mým názorem. Ano, sobotní odpočinek TU STÁLE JE (ten verš, který odkazuješ, je totiž špatně přeložitelný, tebou uváděný překlad je jenom jeden z možných, nelze však při výkladu ignorovat i další možné překlady), právě v neděli. Ještě k těm překladům, Nový NSP překlad například uvádí: A tak zůstává sobotní odpočinutí Božímu lidu.Všimni si, přítomný čas. A i když přijmu překlad tvůj, přesto to stále není  nic rozporného s mým názorem. Jednalo by se o naplněnou neděli.


3) Ježíš mluví u Matouše o sobotě, protože neděli v té době nikdo neznal
Tento argument nelze uznat jako platný. Pokud bychom používali tuto logiku, dalo by se Ježíši vložit do úst cokoli co lidé v té době ještě neznali. Tímto způsobem bychom mohli říci, že se máme klanět Alláhovi, i když Ježíš říká že se máme klanět Hospodinu, protože v té době Alláha ještě neznali a přišel se svým prorokem o 600 později. Myslím, že většina uzná, že takto postupovat nelze.

Tak tohleto je na novou debatu. Rozdíl zde je totiž klíčový: Zatímco Korán dům BOŘÍ (říká, že vše před ním bylo zfalšované a nepravé), tak Kristus a apoštolové v Novém Zákoně obrazně řečeno staví druhé podlaží toho samého domu.  Všimni si, že Mohamed říkal o šest set let později, co se vlastně stalo a co ne, říkal, že ty předchozí generace to a to nepochopili správně. Kristus však v tom Matouši hovoří o tom, co teprve přijde. Mohamed hovoří o minulosti, Kristus o budoucnosti. Žádný učitel (normálního denního studia) nikdy nemůže chtít, aby jeho žáci chápali látku, kterou budou probírat ZÍTRA. Žádný učitel nikdy nedá písemku z učiva, které začne probírat PŘÍŠTÍ hodinu, ze zítřejších pojmů. Anebo u korespondenčních kurzů: Nemůžou být první písemky, zkoušky a zápočty a až pak vysvětlení, co vlastně ten daný předmět obsahuje, čeho se týká, co má či nemá obnášet, jakou literaturu si nastudovat atd...

Stejně tak Kristus zde nechtěl po židech, aby chápali zítřejší učivo, proto nepoužíval pojmy, jejichž pravý  význam se objeví někdy v budoucnosti. Na druhé straně však Mohamed nehovořil o učivu zítřejším, ale včerejším. Proto tento tvůj argument zase odmítám já :-)

A ještě jednou zopakuji jeden z "mých" hlavních důkazů: Bůh v Kristu v sobotu zavřel chrám, aby jej v neděli znovu otevřel. Apoštolové a učedníci se každý den scházeli k modlitbám, každý den, i v sobotní. Přesto si Bůh nevybral sobotní modlitební chvilku (a to jich měl na výběr více), ale právě modlitební chvilku nedělní, aby seslal Svého Ducha. První církevní shromáždění první církve, první církevní bohoslužba pomazaná Duchem Svatým neproběhla v sobotu, ale v neděli. V sobotu se prostě chrám zavřel (Kristova smrt), v neděli Otevřel (Kristovo vzkříšení) a Pomazal - Posvětil (příchod Ducha Sv).

Na druhou stranu však respektuji, že se v Bibli nikde přímo nepíše: Od této chvíle se přestaňte scházet v sobotu a začněte v neděli (Byť já tuto výzvu osobně velmi zřetelně vidím v Kristově smrti a vzkříšení). V okamžiku, kdy v křesťanstvu se vyprázdnila neděle, ztratila obsah, stala se jen prázdnou formou, se domnívám, že Bůh zasáhl a přivedl do křesťanstva adventistické hnutí. Advetnistické hnutí chápu i jako Boží výzvu k nám, nedělkářům: Vraťte se ke kořenům. Uvědomte si, proč jsem pomazal a posvětil neděli a znovu se navraťte k oněm důrazům. Adventistické hnutí vnímám jako výzvu, abychom opět navrátili neděli její pravý význam. Tudíž, sobotu chápu jako hlas Ducha Svatého k Adventistům. Zbytek křesťanstva je pak stále zván k neděli a né k sobotě.

Požehnaný den přeje Vašek M.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře