Vodu i oheň položil Bůh před tebe

27. listopad 2009 | 07.52 |

Synu, neříkej: "Hospodin zavinil, že jsem odpadl,"
on přece nedělá to, co nenávidí.
Neříkej: "On mne zavedl na scestí,"
hříšníka přece nepotřebuje.

Hospodin má v nenávisti každou ohavnost,
a nemají ji v lásce ani ti, kdo se ho bojí.
On sám na počátku stvořil člověka
a ponechal mu možnost vlastního rozhodování.
Chceš-li, můžeš plnit přikázání
a zachovávat věrnost podle libosti.

Vodu i oheň položil před tebe,
vztáhni svou ruku, po čem chceš.
Před člověkem je život i smrt
a bude mu dáno, co si vybere.
Nebo nesmírná je moudrost Hospodinova,
je silný svou mocí a vidí všechno.

Jeho oči bdí nad těmi, kdo se ho bojí,
žádný lidský skutek mu neunikne.
Nikomu nenařídil jednat svévolně
ani nedal nikomu povolení hřešit.

Z knihy Ješuy Sirachovce, 15. kapitoly

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře