MP3: Kolik dlužíš mému Pánu?

22. březen 2011 | 22.04 |

Kolik dlužíš mému Pánu? - Podobenství o nepoctivém správci...


http://www.ulozto.cz/8391487/muller-kolik-dluzis-memu-panu-mp3

- Musíme si pomáhat
- Nepoctivý správce náš vzor
- Bill Gates a bezdomovec
- Mysli na smrt
- Před Bohem neobstojí ani naše skutky, ani naše osobnost
- Kdy jsme se naposledy kontaktovali dlužníky Našeho Pána? 
- Co tíží, co zotročuje tvůj život?
- Kolik dlužíš mému Pánu?
- Cokoliv dlužíme nepatrným bratřím, Bohu dlužíme
- Uznávat svůj dluh
- Fyzikální zákon: Čím více lidí nese břemeno, tím je to břemeno lehčí...
- Jsme voláni odpouštět hříchy - upsat dluhy - v Duchu Svatém v Kristově jménu
- Náš dlužní úpis zničený na Kříži Golgoty před našimi zraky...
- Odpouštěj svým viníkům, aby i tobě bylo odpuštěno
- Nemáme větší nároky na druhé než má Bůh?
- Kdo na nás čeká v nebi? Kdo nás tam zná?
- Být přijat do příbytku
- Horst Prohazska
- Jestliže nás nikdo z nepatrných nezná, ani Bůh nás nezná, jestli nás tam nikdo nečeká, ani Bůh nás tam nečeká...
- Čemu obětuješ svůj život?

Omlouvám se za sníženou technickou kvalitu nahrávky vzniklé "na koleně..."

Svým učedníkům řekl: "Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem. Zavolal ho a řekl mu: ‚Čeho ses to dopustil? Slož účty ze svého správcovství, protože dále nemůžeš být správcem.‘ Správce si řekl: ‚Co budu dělat, když mne můj pán zbavuje správcovství? Na práci nejsem, žebrat se stydím. Vím, co udělám, aby mne někde přijali do domu, až budu zbaven správcovství!‘ Zavolal si dlužníky svého pána jednoho po druhém a řekl prvnímu: ‚Kolik jsi dlužen mému pánovi?‘ On řekl: ‚Sto věder oleje.‘ Řekl mu: ‚Tu je tvůj úpis; rychle sedni a napiš nový na padesát.‘ Pak řekl druhému: ‚A kolik jsi dlužen ty?‘ Odpověděl: ‚Sto měr obilí.‘ Řekl mu: ‚Tu je tvůj úpis; napiš osmdesát.‘ Pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla. Já vám pravím: I nespravedlivým mamonem si můžete získat přátele; až majetek pomine, budete přijati do věčných příbytků. Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. Jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý majetek, kdo vám svěří to pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrni v tom, co vám nepatří, kdo vám dá, co vám právem patří? Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět, a druhého milovat, k jednomu se přidá, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku."  Z Lukášova evangelia, 16. kapitoly...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře