Ten bastard se nesmí narodit!

12. únor 2010 | 08.26 |

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

               "Tvé matce dnes ráno opět bylo nevolno, proto nepřišla na snídani..."

Václav se zachmuří. Ano, Drahomíra se poslední dobou cítí slabá velice často. Chodívá pobledlá, ráno se omlouvá ke stolu. Kníže začíná mít starosti. Tichan se ohlédne, jestli jejich rozhovor nikdo nepovolaný neslyší a pak pokračuje:

"Není ti to podezřelé?"

"Podezřelé?"

Tichan se opět rozhlédne kolem sebe, nikdo podezřelý v doslechu. Přisedne si k Václavovi blíže. Poslední dobou neměl moc příležitostí si s Václavem důvěrně promluvit. Vždy ho zastihl v přítomnosti buď kněžny, nebo někoho z jejích nohsledů.

Ano, nic si nenalhávejme, Tichane. Pálí tě půda pod nohama. Tvé vztahy s Drahomírou, či s lidmi okolo ní, jsou už dlouhodobě na bodě mrazu. Zaplať Pán Buh, že Hněvsa s Radslavem jsou na tažení v Bavorsku. Ale takový Gommon, který se na dvoře ochomýtá, take nevzbuzuje důvěru. Nový župan Pražského hradiště, za Hněvsu, který zase nahradil tebe, Tichane, v úřadu velitele družiny. Tato klika teď ovládá Prahu. A Václav? Ten se o politiku zatím nestará.

Tichan má dlouhodobě chuť z Prahy opět vypadnout, na Tetín, nebo kamkoliv jinam, ale nechce. Ví, že musí dávat pozor na Václava, chránit jej, při jeho mládí se ještě neorientuje ve všech pletichách a intricích, může v Drahomířině pavučině nepěkně uvíznout.

Ted Václavovi našeptává:

"Slyšel jsi Václave? Před  třemi čtyřmi měsíci, sotva tvůj otec zavřel oči na věky, Drahomíra přivítala na svém lóži kouřimského knížete... Dva týdny spolu smilnili, jako by byli oddáni manželé..."

"Tichane," přeruší jej Václav, "hovoříš o mé matce, o ženě, která mne porodila, odnosila, kojila. Věnovala mi péči, život, lásku..."

"Já vím, Václave," pokračuje Tichan, "ale musíš znát pravdu..."

"Pravdu?"

"Drahomíra čeká dítě... S Radslavem..."

"Pomlouváš ji..."

"Ne Václave, jen dávám dohromady fakta. Jedna plus jedna jsou dvě, někdy tři..."

Václav se zamyslí: "Jestliže má matka otěhotněla, mohla i s mým otcem..."

"Mohu odpřísáhnout, Václave, že Vratislav nejméně rok a půl před svou smrtí svou manželku neviděl..."

Tichan se opět rozhlédne kolem sebe a pokračuje:

"Václave, její těhotenství nás ohrožuje. Tebe, Boleslava, Spytihněva. Jestliže Drahomíra čeká potomka s Radslavem, pak toto dítě může mít nárok na pražský kamenný stolec, za cenu vaši krve..."

"Jsi proti Drahomíře zaujatý, ona by neubližila svým dětem. Možná ještě mne, ale rozhodně by nevztáhla ruku na Bolka nebo malého Spytihněva..."

"Ona možná ne. Ale Radslav ano. A Hněvsa, Gommon, Hořibor, mnozí Těptici, pohané a barbaři také..."

Ve Václavových očích, které se zadívají do Tichanových, se objevují hvězdičky, plamínky lásky.

"Tichane... Radslav se oženil s mou sestrou. Už z titulu tohoto manželství má nárok, sám Radslav, na vládu v Čechách, stejně jako Hořiborův syn Slavník. Kdyby Radslav chtěl a mohl, už by nás odstranil a sám by dosedl na otcův trůn. Matčino těhotenství v tom nehrají roli..."

"Radslava bychom odmítli," odporuje Tichan, "dokonce i Hněvsa a ten má velké slovo mezi příznivci Drahomíry. Ale uvaž Václave, to dítě mohou stále ještě vydávat za Vratislavovo, tudíž jeho nárok by byl oprávněnější a jistější.

"Tichane, děti jsou Božím darem, nechci o svém přicházejícím bratříčkovi či sestřičce smýšlet jinak. Rozumíš? Děti jsou darem od Boha. Mohu se snad protivit Božímu daru, ne..."

"Ale Drahomíra čeká bastarda... Levobočka zplozeného v hříchu smislství a cizoložství..."

"Bez Boží Lásky by, Tichane, zplozen nebyl nikdo z nás... Neměj obavy, vladyko, nikdo mne neohrozí, dokud Pán neřekne nad mým životem: Amen, dokonáno jest..."

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře