Rudolf Petr: Pod ochranou Nejvyššího

21. září 2010 | 09.25 |

Rudolf Petr: Dobrodružný život víry - Pod ochranou Nejvyššího...

Předmluva:

Z veliké vděčnosti Bohu jsem se rozpomínal a připomínal si, jak předivným způsobem naši rodinu vedl, předcházel si a chránil Svou Milostí a Nekonečnou Láskou. Je to slabý a nedokonalý pokus v hrubých obrysech ukázat a vyjádřit slovem, jak pestrý, rozmanitý a bohatý to byl život - a to i navzdory vší jednoduchosti a prostotě.

Od samého počátku to byl - Dobrodružný život víry - Pod ochranou Nejvyššího!K tomu je zapotřebí připomenout dlouhou nemos mé manželky a poslední týden zápasu o život - do jeho skončení 30.12.1993. Byla to dobrá zkouška naší víry v Toho, jemuž jsme zasvětili svůj život, a v Jehož Rukou byla nejenom naše minulost, přítomnost, ale také budoucnost.

Jedinnému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. Amen (Ř 16,27).

Rudolf Petr, Ostrava - Hrabůvka 18.7.1997.

Mne také na cestě vedl Hospodin (1M 24,27)

Kde domov můj...

 Do Kunčiček u Ostravy se přistěhovali manželé Pavel a Anna Petrovi. Oba pocházeli z Těšínska. On (*1.12.1877) z Komorní Lhotky, ona (*31.6.1881) z Horních Třanovic. Byli vychováváni v evangeliském duchu.

V roce 1908 se jim narodil synáček Adolf. O dvě léta později holčička Helena. 10.1.1912 byli obdařeni děvčátkem, které dali jméno Paulina. Z té se dlouho neradovali. Zemřela po jednaapůl roce 10.9.1913.

Čtvrté dítě přišlo na svět 25.2.1914. Dali mu jméno Rudolf. Tehdy se již nad Evropou ztahovali mraky nespokojenosti, neklidu, chamtivosti a nenávisti. Nikdo si nedovedl představit, kam to všechno směřuje, a že se z toho rozhoří strašlivý požár, který zachvátil postupně 37 států. trval od 1.8.1914 do 28.10.1918. Čtyři roky trvalo nesmyslné vraždění a ničení lidských bytostí, charakterů o hmotných statků. Když 28.10.1918 Rakousko - Uhersko vyhlašuje kapitulaci, je v Praze vyhlášena samostatná Československá republika. Jejím prvním prezidentem se stává nezasloužilejší bojovník za její vytvoření - profesor Tomáš Garrigue Masaryk.

Kolik rozmanitých úzkostí, obav  a nejistoty museli rodiče prožívat v péči o čtyři děti - zvláště pak matka o toho nejmenšího, slabounkého Rudolfa. Čtyři roky neklidu, nedostatku jídla a ustavičné nejistoty  mělo negativní vliv na rodinný život, růst a vývoj dětí, zvláště toho nejmladšího.

Avšak Pod ochranou Nejvyššího  prožila rodina všechny útrapy, úzkosti a obavy - dočkali se lepších časů svobody. Oba rodiče byli neseni vírou a nadějí., kterou zkládali v Bohu živém. Osvědčilo se při nich vyznání: Bůh jest naše útočiště i síla, ve všelikém soužené pomoc hotová. A protož nebudeme se báti... (Ž 46)  Nade dveřmi z kuchyně do ložnice měli nápis: "S Bohem počínej, s Bohem dokonej, toť nejlepší života směr."

V roce 1916 se narodilo manželům Petrovým již páté dítě - děvčátko Emílie. Těžko si dovedeme představit matku s tolika nezletilými dětmi v době války. Otec pracoval v havírně na Zárubku. K veliké dřině patřila starost o manželku se čtyřmi dětmi...  Manželé Petrovi nepatřili mezi "moderní manželství" s jedním, nanejvýš dvěma dětmi. Krátce po válce, dne 17.1.1919, se v jejich domácnosti začalo ozývat šesté dítě: Syn Pavel.  Jím byl ukončen početní růst rodiny. Z šesti narozených dětí žilo, rostlo a prospívalo celkem pět.  Tři chlapci a dvě děvčata. Po vyjítí ze základní školy se téměř všichni vyučili nějakému řemeslu. Nejstarší Adolf se stal elektrikářem, Helena švadlenou, Rudolf stolařem. Emílie pomáhala doma. Pavel byl zámečníkem.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře