Izajáš: Pojďme, projednejme to s Bohem!

5. květen 2010 | 17.47 |

K čemu je mi množství vašich obětních hodů, praví Hospodin.
Přesytil jsem se zápalných obětí beranů  i tuku vykrmených dobytčat,
nemám zájem o krev býčků, beránků a kozlů.

Že se mi chodíte ukazovat!
Kdo po vás chce, abyste šlapali
po nádvoří Jeruzalémského chrámu?

Nepřinášejte už šalebné obětní dary,
kouř kadidla je mi ohavností,
i novoluní, dny odpočinku a svolaná shromáždění;
ničemnost a slavnostní shromáždění,
to nemohu vystát.

Z duše nenávidím vaše novoluní a slavnosti,
jsou mi jen na obtíž,
jsem vyčerpán, když je musím snášet.

Když rozprostíráte své dlaně,
zakrývám si před vámi oči.
Ať se modlíte sebevíc, neslyším.
Vaše ruce jsou celé od krve.

Omyjte se, očisťte se,
odkliďte mi své zlé skutky z očí,
přestaňte páchat zlo.

Učte se činit dobro.
Hledejte právo,
zakročte proti násilníku,
dopomozte k právu sirotkovi,
ujímejte se pře vdovy.

Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin.
I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh,
i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.


Budete-li povolní a poslechnete,
budete požívat dobrých darů země.
Když však odmítnete a budete se zpěčovat,
bude vás požírat meč.

Tak promluvila Hospodinova ústa.

Z knihy proroka Izajáše, 1. kapitoly

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře