Varujte se konat Skutky Boží Vůle!

21. prosinec 2009 | 19.40 |

Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Mat 6,1n

Varujte se konat skutky spravedlnosti! Skutky Boži vůle! Varujte se konat to druhým na odiv. Tak zní dnešní Ježíšova výzva.

"Ano, podporuji charity. Myslím si, že by tak měl dělat každý člověk, ať má na účtu třeba jenom pár korun. - Na druhé straně se domnívám, že skutečná charita by měla být tichá. Bylo by mi tady trapné veřejně vypočítávat všechno to, co jsem kdy podpořil."

Toto napsal Jaromír Nohavica (http://www.nohavica.cz/cz/jn/online/jn_online_2009_5.htm).

Zbývá jen dodat: A vo tom to je...

Skutky milosrdenství se však zneužívají. Zneužívali se v tehdejší době, zneužívají se teď. Mnozí si chtějí udělat dobré jméno, tak se nechávají fotografovat se symbolickými šeky, na kterých se chlubí tou, či onou kulatou částkou. Kdyby to aspoň zůstalo jen u toho. Ale dnešní doba jde ještě dále.

V dnešní době se láska a milosrdenství zneužívá jako reklamní trik, který má propagovat ten, či onen výrobek. Nechutně se využívají potřební, aby se zvýšili zisky, obraty z prodeje. Proč výrobci nepřispívají na charitu tiše? Proč si sami před sebou a před Bohem neřeknou, že z každého prodeje toho či onoho výrobku darují tu či onu částku? Proč to vytrubují do světa? Protože kdyby tak učinili ve skrytu, nezvýšili by svůj prodej. Nevydělali by na tom!

Mnohé celebrity se angažují v charitě, aby si udělali jméno, jiné zase proto, aby si vykoupili svědomí. Ale pak je tu ještě třetí skupina, která se angažuje proto, aby dala lidem příklad. Mnohdy je známé jméno důvěryhodné pro různé sponzory. Člověk více věří řekněme takové princezně Dianě blahé paměti, než quokamovi z horní dolní, který přišel odněkud z neznáma. O kterém nikdo nic neví, je - li to podvodník, není - li to podvodník. A já věřím, že mnohé známé osobnosti, i když takto jednají před veřejností, přesto u nich pravá ruka neví, co činí levá. Ale činí tak před očima veřejnosti kvůli čitelnosti a podpoře. Také farizeové v době Ježíše svou zdůrazňovanou svatostí se snažili dát židostvu pozitivní příklad. Nedívejme se zpětně na tento záměr povýšeně. Člověk vždy potřebuje dobré vzory. Že tento dobrý úmysl u mnohých farizeů zklouznul k pokrytectví a k hledání slávy, což zde Ježíš kritizuje, je sice smůtné, ale samotná myšlenka farizeismu špatná nebyla. Proto apriory neodsuzujme nikoho, kdo činí skutky Boží Vůle očividně, lidem na očích.

Ale to, co dělají nejrůznější prodejní řetězce a nejrůznější výrobci, to je z jiného těsta. Vydělávání na lidské bolesti, z lidského utrpení si dělat reklamu, lidské nutné potřeby zneužívat ke zvýšení obratu, to chce hroší kůži. Ano, svědomí může být vykoupeno a potřební se neptají po tom, jestli na pomoci jemu vydělávají krkavci. Potřební jsou vděční za laždý halíř. Ale jejich vděčnost nepřináší spásu. Spásu, pravé očištění svědomí a zaplacení vin, to přináší jen Pán Ježíš Kristus.

Běda těm, kdo zneužívají lidského utrpení. Amen, praví jim Ježíš, již mají zde svou odměnu!

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře