PCh: Jak zvěstovat Krista světu?

4. březen 2011 | 15.26 |

Petr Chelčický: O rozeznávaní duchů skrze bludné názory, kapitola 5.

Probíráme spolu slova, které napsal apoštol Jan: Podle toho poznáte Ducha Božího: Každý duch, které  vyznává, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha... 1Jan 4,2. To se těžko poznává, kdo upřímně a pravdivě takto vyznávám protože takoví hříšníci z ďábla pocházející tak slavně vyznávají Jeho jako Toho v Těle Přišlého. A s takovou ďáblovou "velebností a poctivostí" zaneřádili svět. Co více nad ně může učinit ten duch, který je z Boha, odkud přijde?  V čem Krista oslaví nad tuto falešnou a neupřímnou oslavu Krista? A jak od nich odvede pozornost, když bude prostě vyznávat Kristovi Pravdy? Takovýto duch nenalezne nic, čím by přetrumfnul okázalost těchto neupřímných, a tak by od nich odvrátil pozornost lidu. Přijde-li spravedlivý duch s kázáním, pak jej ti zlí přehluší svými moudrými řečmi. Přijde-li spravedlivý duch s prostou poctivostí, pak jej ti zlí překonají svým bohatstvím: Neboť mají více vosku na svíce, více zvonů, podstavců než ti praví od Pána. Falešní mohou zapálit více svíc  ke cti Ježíčovi, až jimi zahřejí celý kostel.

A jestliže duch, který od Boha přišel, bude kritizovat ty okázalosti, které svět činí Ježíšovi, ihned bude označen za kacíře, který ruší Chválu Boží. A proto ten, ve kterém přebývá Duch Kristův, odmítne služby a okázalosti, kterým svět slouží Bohu, jestliže odmítne vyznání, který svět o Kristu vyznává, pak půjde s Kristem proti celému světu. A tím pak vyznává Krista přišlého v těle. Takovýto člověk pak  oddhalí, do naha vysvleče, všechna klamstva na jméně Ježíšově, do kterých je uvržen tento svět. Protože svět nepřijme jiného Ježíše, než toho zvěstovaného ve falešných lžích. A také toho vyslance svět přijme jenom tehdy, pokud svět upevní v těchto lžích obalených na Kristově jménu.  

Proto ten, v němž přebývá Duch Ježíšův, kdo v pravdě vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, musí Krista tak zvěstovat, aby ten, kdo v Něho uvěří, opustil svět, byť by se vystavil pomstě světa, aby opustil i vlastní život, byť by ke škodě přišel. A jestliže by věřící takto odmítnul přijmout Ježíše, skrze opustění světa, byť by se vystavil pomstě, a skrze opuštění vlastního života, byť by utrpěl škodu, pak takovému člověku nesmí zvěstovatel "upravovat" Krista podle jeho představ a takovéhoto upraveného Krista mu předkládat k uvěření. Jenom mu může zvěstovat Kristovo odsouzení a odejmutí Kristovi Milosti. Protože žádnému milovníku světa (a toho lákavého, co svět nabízí) Ježíš nemůže přes všechnu Svou Dobrotu a Lásku prospět.  Kristus mu mlže prospět jenom tehdy, když se vzdá světu a jeho ďábelských svodů. Jestliže by zvěstovatel podával světu upraveného Ježíše ve snaze spasit jej, jakoby mrtvole podával Tělo Boží: Vždyť mrtvola nemůže věřit v Tělo Boží a ani Jej ochutnat. Tím by se sám stal Kristovým nepřítelem, jestliže by Jeho Spasení podával Jeho nepřátelům, kteří spasení nebudou. Tím totiž představuje Boha jako spolupachatelem těch, kteří Krista nenávidí, byť by tak činil pro přízeň světa anebo pro svou slepotu, že neporozuměl svoji službě...

==============================

Zdroj původního textu:
Boubín, Jaroslav: Petr Chelčický - spisy z Pařížského sborníku, Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, rok 2008, od strany 185.

Vyjádření Historického ústavu:
Historický ústav ani autor nemají námitek proti používání Vašich textů na internetu, pokud bude vždy citován originál díla s odkazem na stránky a zřetelně vyznačeno, že příslušné úpravy, které internetově publikujete, jsou autorsky Vaše.

Historický ústav AV ČR
Prosecká 76
190 00 Praha 9

www.hiu.cas.cz 

Doručeno mejlem: 8.12.2009, v 12:25

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře