Vznešeným Theofilům...

4. listopad 2009 | 06.23 |

...rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Theofile, abys poznal hodnověrnost Slov, která ti byla sdělena... Lukáš 1, 3n

Vážení přátelé, milý čtenáři, kdo to byl, ten Theofilus, kterého oslovuje evangelista Lukáš?

Nevíme. Někteří teologové se domnívají, že to byl  učedník evangelisty Lukáše. Jiní si zase myslí, podle oslovení "vznešený", že jím byl římský úředník, který dostal za úkol posoudit případ apoštola Pavla, v té době zatčeného a jak horkou bramboru přehazovaného od jednoho úředníčka ke druhému.

Víte, milý čtenáři, tak nějak si představuji, že by si po x tisíc let někdo našel třeba tento článek a začal by rozvažovat: Kdo to asi byl ten Čtenář, na kterého se pisatel obrací? Je docela možné, že by mého čtenáře někdo omylem považoval za pana Čtenáře a začal by zkoumat a hledat v pramenech, kdo by jen to mohl být?

Ať už byl Theofil kdokoliv, Lukáš tímto jménem označuje čtenáře svého evangelií. Theofil tedy jsme každý z nás, který otvírá v rukou bibli. Toto jméno, Theofil, znamená: "Ten, kdo miluje Boha", anebo také: "ten, kdo je milován Bohem", "miláček Boží", či "Láska Boží, Láska k Bohu." Ten, kdo otvírá bibli s cílem "poznat hodnověrnost Slov.", ten Boha miluje, protože kdyby jej nemiloval, bylo by mu jedno, jak jsou Boží Slova hodnověrná, či nikoliv. Theofil touží poznávat Boha, touží znát Jej, Jeho Vůli, Jeho Cestu. Když otvíráme Bibli, projevujeme tím Lásku k Bohu.

A naopak. To, že Theofil otvírá Bibli, je projevem Lásky Boha k Němu. Neboť by Theofila bible nezajímala, kdyby ho Bůh nemiloval. Ani by neměl co otvírat, neboť Bible tu je právě proto, že nás Bůh miluje. Že chce s námi mluvit a že chce, ať rozeznáváme Jeho hlas od hlasu démonů, nečistých duchů, od hlasu Zla, od hlasu Satana. Tím, že otvíráme Bibli, nám Bůh projevuje Lásku a Skutečnost, že i On sám touží mít s Náma čas, promlouvat k Nám.

Jen Theofil může poznat hodnověrnost Bible. Jen ten, kdo Boha miluje. Jen ten, kdo se Bohu odevzdává a poddává jako manželka svému muži. Hodnověrnost Bible nikdy nemůže posoudit ten, kdo má Boha na háku. Pro takového člověka je Bible jenom špatně napsanou, zmatenou knihou, která nestojí za to, aby se jí hlouběji zabýval.

Lukáš oslovuje Theofila titulem Vznešený. To byl titul, jak jsme předeslali, římských úředníků a hlavně, byl to titul samotného Římského Císaře: Caesar Augustus. Avšak Bůh má jiná měřítka pro to, kdo je vznešený a ctihodný, než my lidé. Bůh neuctívá vše to, co uctívá tento svět. Pro Boha jsou vzácní, vznešení, někdo jiní. Ti, co jej milují. Ti, kdo jsou Jeho Rodinou. Ve kterých koluje Krev Jeho Jedinného, a tudíž Vzácného Syna. Ti, kdo tvoří Tělo Ježíše Krista.

V Kristu jsou jedno chudý sedlák a římský císař, hlava světa. Bohu je šuma fuk, ve které kolébce se kdo narodil, jestli v dřevěné, nebo ve zlaté. nezáleží na tom, jseš - li prezidentem Spojených Států anebo pošťák v nějaké zapadlé horské vesnice. Důležité však je, jestli žiješ životem odevzdáného Bohu, Ježíši Kristu. Vznešené a vzácné pro Boha je, jestli s Ním trávíš Svůj čas, jestli jej pouštíš do Svého života, do své práce, do svého volného času. On chce být s Tebou. On chce s Tebou sdílet Život. Dej mu tvůj a On ti dá Svůj.

Amen.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře