Jušua Sirachovec: Slovo o slovech...

3. leden 2010 | 07.02 |

Synu, neposkvrňuj své dobré skutky
a své dary neprovázej ponižujícími slovy.
Což rosa nemírní sluneční žár?
Tak slovo může znamenat víc než obdarování.

Nevidíš, že vlídné slovo je dar nad dary?
Obojího se dostává ušlechtilému člověku.
Hlupák namísto vděčnosti uráží
a neochotný dar oči nerozjasní.

Uč se dřív, než budeš mluvit,
a dřív než onemocníš, pečuj o své zdraví.
Dřív než dojde k soudu, zpytuj sám sebe
a v hodině účtování dojdeš odpuštění.

Poniž se dříve, než onemocníš,
a když jsi zhřešil, ukaž, že ses obrátil.
Nedej si překazit včasné splnění slibu,
a nečekej s ospravedlněním až do smrti.

Rozmysli si dříve, než něco slíbíš,
a nebuď jako člověk, který Hospodina jen pokouší.
Pamatuj, že v den skonání na tě dolehne Hospodinův hněv,
až přijde čas trestu, on od tebe odvrátí svou tvář.

V době hojnosti pamatuj na dobu hladu,
ve dnech bohatství pak na chudobu a strádání.
Čas se proměňuje od jitra do večera
a před Hospodinem vše rychle ubíhá.

Z knihy Ješuy Sirachovce, 18. kapitoly, Český ekumenický překlad...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.5 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře