Petr Chelčický: O trojím lidu 1.

22. říjen 2009 | 07.09 |

Vážený návštěvníku tohoto blogu,

seriál Džejkovin se uchýlil ke konci a místo něj bych ti rád nabídl sérii traktátu českého apoštola Petra Chelčického "přežvýkanou" do současné češtiny. Máš - li zájem, neváhej a se srdcem otevřeným vejdi.

Požádal jsi mně, abych ti napsal něco málo o učení rozdělující lid na tři stránky, kteréžto se vyhlašuje jako vůle Kristova. Pochybuji, že mám k tomuto dost poznání, ale pro tebe tak učiním. Ale předem tě varuji: Neumím být stručný. Píšeš mi, že skrze stručnost bys mohl porozumět i mnohem složitějším věcem, než mému psaní.   Ale toto je pro mne těžké. Tyto věci, tak jak jim rozumím, nemohu popsat krátce, to je jakobych měl pěti kameny postavit velké město. Vždyť pěti kameny nepoložíš ani základ jediného domu!

Jsem si jist, že to, co Kristus požaduje od duchovních i lidu, víš sám i bez mého psaní. Proto se budu snažit moc nerozepisovat.

Ale nebyl jsem si jistý tvým povědomí o stavu světské moci. Prostudoval jsem si spisy všech táborských kněží i mistrů pražských, které se objevili od počátků bojů. Kdo ví, kdo a co o moci světské ještě napsal či napíše.Protože existuje takové kvantum spisů a filozofování, nemíním tě nimi zaneprázdňovat. Neboť každý z nich ví své o světském stavu, kde je však toho míra a konec? Ale některých jejich názorů se přece jen dotknu.

Nejprve však ukážu, na čem je založena moc: Na hrůze, kterou budí. Moc se projevuje bezcitností, hrozí, nadává, násilím se prosazuje, uvězňuje, bije i zabíjí. A takovouto moc světskou Samotný Bůh od počátku ustanovil  ve všech národech pro Svůj Řád, který země potřebuje a který Bůh vyžaduje ode všech. Ale tvrdím, že mezi těmito národy existuje jedna výjimka, ve které Bůh vyhlásil přímo Svůj Zákon. Neboť je psáno: "Všem národům ustanovil Panovník knížete nebo vladaře, jenom Izrael je pod přímou Boží vládou."
 
Izrael Bůh tedy nesvěřil žádnému králi na zemi, protože sám chtěl nad ním kralovat.  V Písmu je zjeveno, že od chvíle příchodu do zaslíbené země až do doby Saula nebyl žádný panovník Bohem nastolen. Ale když Izraelský lid sám od sebe volal po králi, tehdy řekl Bůh proroku Samuelovi: "Vyslyš hlas tohoto lidu, neboť nepohrdli pouze tebou, když žádali krále, ale také mne zavrhli, abych již nad nimi nekraloval. K tomuto směřovali jejich skutky již od toho dne, když jsem je vyvedl z Egypta". A když pak tomuto lidu Samuel kázal a vyčítal jim, že zle učinili, když místo Boha chtějí mít krále nad sebou, tehdy lid, polekán jeho řečí, řekl: "Nade všechny hříchy jsme se dnes provinili, když jsme žádali o panování krále."

Pozn: Původně psáno pro ezin bloudil.cz a pro diskuzní server granosalis.cz: http://musicalis.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=8261&mode=thread&order=0&thold=0

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře