Sobota a neděle, po třetí

7. prosinec 2009 | 21.29 |
› 

Napadá mne otázka. Proč Bůh adamovi nepřikázal světit první den v týdnu, když tehdy přišel nový život, nové stvoření a nový počátek stejně jako u naší novozákonní neděle? Dále, když Ježíš mluví o době konce u Matouše říká: modlete, abyste nemuseli utíkat v sobotu... Proč, kdyby nebyla pro nás platná?

Tak takovéto otázky položil uživatel, který se podepsal nickem "niteo." Pojďme si je rozebrat společně.Co říci úvodem? Snad jenom to, že Bůh Adamovi rozhodně nepřikázal světit sobotu. Genesis to nikde nepopisuje, a pokud je mi známo, není to uvedeno ani jinde v Bibli. V první knize Bible čteme pouze, že Bůh posvětil sobotu, ve které odpočinul od své práce. Po Adamovi něco takového výslovně nepožadoval.

Sobota přišla až společně se Zákonem. Ne před tím, ne potom, ale až se Zákonem. Mělo připomínat Židům vysvobození z Egypta. Jak správně v jednom kázání poznamenal kazatel BJB Aš bratr Alois Boháček: Jako egyptští otroci totiž židé žádnou sobotu neměli. Neměli žádný odpočinkový den. Dřeli od úmoru do úmoru a pak ještě přes čas. Otroci odbory založit nemohly a pro egypťany měli lidé v tomto postavení hodnotu domestikovaných zvířat. Žádnému dozorci nezáleželo, jestli při stavbě například pyramidy došlo k nějakému pracovnímu úrazu. Jeden mrtvý nebo tisíc mrtvých, těm nahoře, faraónům, velekněžím, dozorcům, úředníkům, těm to bylo jedno, úplně jedno. Otroci odpočinek neznali.

A teď, když je Bůh osvobozuje, tak jim tento odpočinek dává. Den, kdy si mohou lidé vydechnout, kdy mohou odložit své denodenní starosti a radovat se ze vztahu s Bohem. Konečně někomu záleží na jednotlivém člověku, aby se nezedřel jako zvíře. Odpočinek připomíná osvobození z otroctví, egyptského. Z osvobození TĚLESNÉHO. Ne duchovního, ale tělesného.

Ptát se, proč Bůh hned od počátku nedal světit neděli, je stejné jako ptát se, proč Bůh neposlal Ježíše Krista hned v době Adamově. Proč čekal těch cca 4.000 let? Protože neděle, ta je nerozlučně spjata s Ježíšem Kristem a s Duchem Svatým. Bůh posvětil neděli Vzkříšením Ježíše Krista a sesláním Ducha Svatého. Vzkříšení Ježíše Krista nás osvobozuje: Osvobozuje z otroctví smrti, z otroctví hříchu. Tedy již né z otroctví tělesného, nejedná se o osvobození tělesné, jak se třeba mylně domnívali židé té doby, že mesiáš povede vítěznou válku s Římem. Ne. Jedná se zde o osvobození duchovní.

Proč tedy Bůh neposlal Ježíše Krista hned do první generace? Proč počala z Ducha Svatého Marie a né třeba již Eva nebo některá z jejích dcer? Možná právě proto, že generace Adama na to nebyla duchovně připravena. Lidstvo si muselo projít zkušeností potopy světa, tohoto celosvětového Božího Soudu Vodou, zkušenosti Abrahamovi víry a věrnosti, egyptského otroctví, vyvedení na poušť, uzavření Sinajské Smlouvy, dobytí zaslíbené země, stavby a posvěcení Chrámu, nového pádu do nevěry, babylonské zajetí, zničení chrámu, a opětovného návratu do země zaslíbené, opětovného obnovování chrámu a nakonec Mlčení Boha po Malachiášovi. Tímto vším si musel Boží Lid projít, aby v pravém světle pochopil Kristovo poselství. Svět musí poznat, na vlastní kůži poznat, odpornost hříchu, aby mohl přijmout Kristovu obět. A toto vše je obsahem neděle. Neděle neobsahuje pouze sobotu, ale Naplnění Soboty v Ježíši Kristu. Sobota je tělesným předobrazem duchovní neděle obdobně jako tělesné egyptské otroctví bylo obrazem duchovního otroctví Satanu, Hříchu a Smrti a jako tělesné vysvobození z egyptského otroctví bylo obrazem duchovního osvobození od moci Smrti v Ježíši Kristu. Obraz krve beránka je naplněn v krvi Beránka s velkým Be, krví Ježíše Krista. Kristus je naplněním Zákona, obraz starozákonníh příběhů je naplněn v dramatu novozákonním.

Proč tedy mluví Ježíš o útěku v sobotu, když pro nás je platná neděle? Neříkám a nepíši, že sobota je pro nás Kristem zrušena, ale že sobota je naplněna nedělí. Svěcení soboty je součástí neděle. A Ježíš zde hovoří o sobotě ne proto, že my, křesťané, bychom se měli setkávat v sobotu, ale proto, že nikdo v té době prostě neděli ještě neznal. Chtěl-li Kristus, aby mu bylo rozuměno, musel používat pojmy, které jeho posluchači znali, né pojmy, které poznají zítra, pozítří či za rok. Protože jakákoliv "vědecká formulace" by byla nepřesná bez zážitku vztahu se Vzkříšeným Kristem. S tím Kristem který zemřel, pro mne a pro tebe, který byl mrtvý a který nyní, NYNÍ, žije. Tahleta intimní osobní zkušenost se nedá přenést Slovy. A každý pokus o to je zákonitě neúspěšný. Nemůžeš například člověku, který se narodil hluchý, přenést dojmy, které na tebe působí třeba Beethovenova hudba. Takový člověk s tebou tyto dojmy prostě sdílet nemůže, neboť mu chybí ona intimní zkušenost s hudbou, zkušenost, jakou máš ty. Proto Kristus hovoří o sobotě, která však je obsažena a naplněna v neděli stejně, jako je Zákon obsažen a naplněn v Kristu.

Bůh Vám požehnej!

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 5 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: Sobota a neděle, po třetí niteo 15. 12. 2009 - 14:16
RE(2x): Sobota a neděle, po třetí bohu-a 15. 12. 2009 - 19:15
RE(2x): Sobota a neděle, po třetí bohu-a 15. 12. 2009 - 19:25
RE(2x): Sobota a neděle, po třetí bohu-a 15. 12. 2009 - 19:29
RE: Sobota a neděle, po třetí niteo 02. 01. 2010 - 12:36
RE(2x): Sobota a neděle, po třetí bohu-a 04. 01. 2010 - 09:29
RE(3x): Sobota a neděle, po třetí bohu-a 04. 01. 2010 - 09:30
RE: Sobota a neděle, po třetí danek 20. 01. 2011 - 03:08