Veřejný registr pedofilů? Rozhodně ne...

20. listopad 2010 | 10.17 |
› 

Světem médií před nějakým časem probleska zpráva o (naštěstí) neuskutečněném záměru zveřejnit na internetu, na zahraničním serveru, veřejný registr osob pravomocně odsouzených za sexuálně motivované trestné činy na dětech. Osobně s tímto záměrem nesouhlasím, rád bych v krátičkém článečku uvedl, proč.

Hlavní důvod spočívá podle mne v tom, že společnost by měla poskytovat odsouzeným vracející se do "normálního" života "druhou" (třetí, čtvrtou, pátou...) šanci. Ať už provedli cokoliv.  Protože konečné odsouzení člověka není na nás, ale na Bohu. Dělení společnosti na dvě skupiny, na jakékoliv dvě skupiny, v nichž jedné jsou obsaženi ti svatí, dokonalí, čistí, ve druhé ten zbytek, ať už by se jako měřítko použila rasa, třída, náboženství, sexuální orientace, vrozená onemocnění či vady, barva očí či velikost majetku, nikdy nevedlo k ničemu dobrému. Je to průvodním znakem "farizeismu."   Kdy si ti "svatí, čistí, dokonalí" neuvědomují, že jsou takoví jenom díky Boží Milosti a kdyby se Boží ruka jenom na kousek odtáhla, tak by spadli do podobného marasmu, v jakým žijí ti, od kterých se oddělují.

Jistě, jsou skupiny obyvatelstva, které prostě potřebují speciální péči. Krachem pomalu končí například pokus našeho školství všechny děti (bez předchozí přípravy) integrovat do jedné společné třídy. Ale tato speciální péče by rozhodně měla vycházet z pocitu lásky, služby, ba dokonce až podřízenosti, a ne z nadřazenosti, pocitu pýchy, nenávisti, sobectví. Naším příkladem i v tomto by měl být Pán Ježíš Kristus, král králů, který nepřišel na tento svět, aby si dal sloužit, ale aby sám sloužil. Král králů, který umívá svým učedníkům nohy. Ne pro svou nadřazenost, ale pro svou lásku k člověku.

Možná oni organizátoři tohoto registru vycházeli ze snahy ochránit děti. Avšak z podobně svatých pohnutek vycházeli i všichni ostatní tvůrci dalších registrů. Svatá pohnutka "práva na životní prostor," "sociálně spravedlivé společnosti," nebo "nábožensky pravověrné" společnosti.Onen registr by pak jenom sváděl k násilí. Mnnozí lidé  dnešní současné společnosti, prostě (opět) touží po násilí. A tento registr by jim umožnil, aby použité násilí "prodali" jako spravedlivý trest. Vzpomeňme na pověsti o poměrech ve věznicích, když mezi vězni přijde někdo, kdo má na krku takovýto škraloup. Ti zbývající vězni si hned mohou vybít veškerou svou flustraci, zlost, nenávist a ještě se při tom cítit svatě. Již dnes se objevují případy "svatého násilí," kdy se banda mladých mužů touží vybít svoji agresivitu a při tom se cítit svatě, i když pravé důvody tohoto násilí a této agresivity se skrývají jen a pouze uvnitř agresorů. Terčem takovéhoto násilí bývají bezdomovci, sociálně nepřizpůsobilí, případně ti, kdo mají jinou barvu pleti než já sám. Buď to jsou ti "špinaví Cikání," kteří údajně nedělají a jenom berou sociální podporu, anebo to jsou "gádžové," "bílé svině," kteří mají všechno, co nemám já sám.

Co tedy nám, (budoucím i současným) rodičům a učitelům zbývá? Jak ochránit své děti?  Chovat se prostě tak, jako by v našem sousedství nějaký pedofil žil, i bez onoho registru. Informovat naše děti o nebezpečí, které jim hrozí, samozřejmě s ohledem na jejich stupeň tělesného i duševního vývoje (vždyť máme tolik krásných českých pohádek k tomuto účelu jakoby stvořené!), dávat pozor, aby děcka nikdy nešli ze školy samotné, projít si cestu, není-li někde nebezpečný, odlehlý kout a třeba poprosit městskou policii, aby takovéto kouty v době skončení vyučování hlídali strážníci obdobně jako přechody.

Chovat se tak, jakoby nějaký pedofil v našem okolí žil, k tomu žádný registr nepotřebujeme...

Děkuji za pozornost...

S přáním požehnaného dne..

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 5 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: Veřejný registr pedofilů? Rozhodně ne... pro-zivot®pise.cz 20. 11. 2010 - 17:38