VBBII: Žít jako poustevník...

12. prosinec 2010 | 17.32 |

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

"Rád bych tento rok odešel do lesů, žít jako lovec, žít jako poustevník..."

Tichan pokýve hlavou. Něco takového čekal.

"Už ses rozhodl, viď?"

Také Václav pokývá hlavou. Schůzky se kromě Tichana účastní i kněžna Drahomíra, Mstina a Podiven. Posledně jmenovaný se cítí hodně nesvůj. Ještě si nezvykl, že se stal součástí této vysoké společnosti, nejužšího kruhu kolem knížete, Stojí opodál a raději se dívá z okna. To Mstina bojuje se stehnem kachny, nějak me dneska tato pochoutka vzdoruje.

Drahomíra přistupuje k Václavovi a pokleká k jeho sedátku:

"Proč, synu můj?"

"To je složité, mami, nevím jestli mne pochopíš..."

Drahomíra se usměje. Za svůj život nikdy moc nerozuměla. Ale přeci jenom, život je změna.

"Tak nám to zkus vysvětlit... Kvůli tomu, co se stalo v Doudlebách?"

Václav se nadechne:

"Ne jenom kvůli tomu. Víte, tuto zimu jsem narušil můj vztah s Bohem. Začalo to, když jsem přijal nabídku doudlebanů, aniž bych se s ním poradil, aniž bych se Svého Pána zeptal.

Nějak nebyl čas, poslové spěchali, ale to není má omluva. Měl jsem trvat na svém. A pak, mami, když jsi mi řekla, že opět čekáš dítě, začal jsem mít z něj strach. Jakobych se už plně nespoléhal na Boha, na Boha jako osobnost, jestli mně chápete. Začal jsem spoléhat na svoji rozumnost a své síly. Zapomínal jsem na Něj a přestal s Ním trávit svůj čas.| A paradoxně, i na Boží pomoc, ale tu jsem zase začal brát tak nějak jako samozřejmost. Prostě jsem do svých plánů zahrnoval Boží pomoc, jako bych byl Ježíšův Pán a ní né služebník. Doudlebské události byly toho výsledkem, né příčinou. Potřebuji být teď s Bohem o samotě, uprostřed Prahy a mých vladařských povinností bych nemohl. Rozumíš mi, maminko?"

Drahomíra přikývne. Snad poprvé v životě může říci:

"Ano, synáčku můj, rozumím ti... Přijedeš aspoň, až budu rodit?"

"Přijedu, maminko..."

"Pomni Václave," ozývá se Tichan. Ač dobře ví, že přesvědčit Václava se nepodaří, přesto cítí povinnost to zkusit. "Pomni, Václave, odejdeš-li, můžeš ztratit vládu."

"Bůh dává, Bůh bere. Vztah s Kristem má přednost. Knížecí trůn mi svěřil Ježíš a jestliže On usoudí, že už jsem svůj úkol splnil, kdo jsem já, abych se s ním hádal?"

Na chvíli se odmlčí. A neboť vidí na Tichanové tváří opět grimasu značící něco ve smyslu "svatá prostoto", doplní svá slova:

"Nemyslím si, že se něco stane. Situace je konsolidovaná a přes Podivena budu s Váma ve spojení. Otec se jednu dobu také po celý rok pohyboval v zahraničí..."

"Ano, ale on válčil!"

"Já, svým způsobem, budu také..."

"A navíc, jeho nepřítmnost nevedla k ničemu dobrému..."

"Proto nechci, aby někdo o tom věděl..."

"To se neutají," tentokrát promluvil Mstina.

"Můžeme říci, že jsem onemocněl..."

Tichan zavrtí hlavou: "Chceš, abychom lhali? Ty?" Pak se ještě přiblíží k Václavovi a pokračuje: "Pamatuješ si, co se stalo, jakmile jsi ulehl po zranění s šípem? Neuplynul ani týden a už jsme měli v zemi nepřítele..."

Drahomíra lehce zčervená. Tichan pokračuje:

"Což mi připomíná, že vraha jsme dosud neodhalili..."

"Nikdo nemá šanci mne v lesích najít," oponuje Václav.

"Jestli tě ovšem někdo nezradí..."

Teď sebou trhne Podiven. Mstinova narážka pravěpodobně mířila na něj.

"Já vám všem věřím..."

Tichan opět bezmocně rozhodí rukama:

"Já jsem věděl, že tě nepřesvědčím. Když si něco usmyslíš, jsi dubový jak mezek. Stojíš-li o mé požehnání, máš ho mít..."

Václav se usměje.

"Děkuji ti. Tak tedy, za týden odejdu do lesů, budu tam sám, jen s Podivenem, který se stane naší spojkou. Vládu chci svěřit vám třem. Všem třem. Mami, ty jsi nositelkou knížecího důstojenství, Tichane, ty vojevůdcovství, rozhledu a čestnosti, Mstino, ty jsi mne doprovázel na sebevražedné výpravě, v jejíž úspěch jsi nevěřil, ty jsi nositelem věrnosti. Rozhodujte společně, vždy hledejte společný názor. Bude-li třeba, vrátím se..."

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: VBBII: Žít jako poustevník... javi 15. 12. 2010 - 12:09
RE(2x): VBBII: Žít jako poustevník... bohu-a 15. 12. 2010 - 20:05
RE(3x): VBBII: Žít jako poustevník... javi 15. 12. 2010 - 23:02