XXXI: Vratislavovi se stýská...

21. leden 2010 | 18.19 |

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Vratislavovi se stýská. Cítí se sám. Chybí mu Drahomíra. Už strašně dlouho ji neviděl, už strašně dlouho s ní nemluvil. Několikrát se ji pokusil navštívit na Libušíně, které se v podstatě stalo jejím domácím vězením. Avšak marně. Bledý župan Gommon se před půl rokem třásl na celém těle, když knížeti vyřizoval její vzkaz: Nechce ho již vidět. Již nikdy.

Od té doby chodí Vratislav jak tělo bez duše. Nerozumí si. Navíc ty pověsti, údajně Drahomíru několikrát navštívil Radslav Kouřimský. Ne, nevěří tomu. Spíše se někdo snaží nejenom posílit klín vládnoucí mezi manžely, ale i zničit vratislavovu duši pomocí žárlivosti.

Celé dny nemůže na nic jiného myslet. Drahomířinu tvář se mu stále vrací. Nemá klid, nemá pokoj. Chvilkové rozptýlení mu přináši kamenná stavba kostelu svatého Jiří, který založil. Často v prosté košili spolu s dělníky leze po lešeních a přikládá své ruce k dílu. Z počátku mu tato kratochvíle přínášela zapomnění, ale poslední dobou to přestává fungovat.

Teď se dívá na velitele své družiny, vladyku Ctirada, který mu přinesl nemilou zprávu. Prý mezi některými pohanskými přáteli kněžny Drahomíry koluje z úst do úst seznam lidí, kterých je třeba zabít. První místo drží Vratislav, pak následuje kněžna Ludmila, kaplani Pavel, Petr, Učen, vladykové Ctirad, Tichan, Mstina, Svatopluk, Jaroslav, Buděj a další snad patnáctka, dvacítka jmen. Kníže vyslechl i staršinu Ctihlava, hlavu mocného rodu vršovců. Právě on vladyku na případ upozornil, seznam se objevil mezi jeho lidmi.

Vratislav bere vojsko a za chodu dobývá Libušín. Odpor se objevuje u menší části posádky, většina však pokládá zbraně. vladyka Gommon utiká pryč, snad k Radslavovi, možná někam jinam.

Vratislav násilím vnikne do ložnic kněžny Drahomíry. Tam pohlédne své manželce do očí. A nečte v nich nic. Ani lásku, ani nenávist, ani touhu, ani zhrození, ani radost, ani strach. Nic. Jenom lhostejnost, nezájem.

Beze slova Vratislav opustí místnost. Libušín zanechává v rukou vladyky Vracka a co nejdříve se vrací na Pražské hradiště. Drahomíru už v životě neuvidí.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře