Galérie osobností: Jan Amos Komenský

2. leden 2010 | 09.26 |

Poslední český velikán středověku a první novověku. I takto lze nazvat Jana Amose Komenského. Po biskupu Vojtěchovi, Karlu IV a Janu Husovi čtvrtý čech světového významu, který hnul s celou tehdejší Evropou.  I tento muž byl člověkem kontroverzí. Na jedné straně položil základy jedné z nejdůležitějších věd na světě - pedagogiky resp. didaktiky, na straně druhé byl ochoten věřit nejrůznějším šarlatánům a podvodníčkům, kteří se přiživovali na jeho účet. V něm, v posledním biskupu Jednoty Bratrské, i vyvrcholil v dobrém i ve zlém celý vývoj této Boží Církve. Vývoj církve, která  vznikla reakcí na pacifistické radikálně křesťanské myšlenky Petra Chelčického, vývoj, který svůj směr obrátil za bratra Lukáše, kdy Jednota povolila bratřím účast na soudech končící rozsudkem smrti, se ukončil v životě člověka, který právě ve válce viděl mnohé své naděje.

Jan Amos Komenský byl mužem pevné, až Jobovy víry. Postihlo jej mnoho životních katastrof, žádná z nich jej však nezlomila. Celý svůj život pevně a vytrvale, za každých okolností, důvěřoval Úsudku Božímu.

Narodil se 28.3.1592 na Moravě. Možná v Uherském Brod, možná v Nivnici, možná v Komni. Pocházel z bratrské rodiny Martina Szegéše. Studova na latinském gymnáziu v Přerově a pak na Univerzitě v Herbronu, kde již pomáhal s pracemi na Encyklopedii. Také zde začal svou literární činnost. Studovat v zahraničí mu umožnil mecenáš Jednoty Bratrské Karel Starší ze Žerotína. V roce 1613 se vrací do Přerova, roku 1616 je vysvěcen na kněze. Pak odchází jako kazatel a ředitel školy do Fulneku, kde se poprvé žení. Píše zde také například Listové do nebe.

Po roce 1621 se odmítá  obrátit na katolickou víru a musí se skrývat. Při tom mu na mor umírá jeho žena a dvě děti. Od roku 1624 působí v Brandýse nad Labem, kde se žení podruhé. Po Obnoveném zřízení zemském odchází v roce 1628 do polského Lešna, které se stává centrem exilové Jednoty Bratrské. Zde se stává biskupem Jednoty a rektorem zdejší školy.

Jeho pedagogické práce mu mezitím zajistili věhlas v celé Evropě. Začíná být zván k působení na nejrůznějších univerzitách. V roce 1641 odchází do Anglie a v roce 1642 pak do Švédska, kde pracuje na tamnější školské reformě. Zde však naděje mecenášu nenaplňuje, slíbené učebnice nedodá, za to tam pracuje na jednom ze svém stěžejním díle: Obecná porada o nápravě věcí lidských. V roce 1648 se vrací do Lešna, kde mu umírá jeho druhá žena. Za rok se žení po třetí.

Zklamán Vestfáltským mírem píše Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské.  V roce 1651 odchází do Uher reorganizovat tamnější školství. V roce 1654 se vrací se do Lešna, kde jej zastihuje další obrovská rána. V průběhu Polsko - Švédské války bylo toto město vypáleno a Jan Amos ztrácí podstatnou část svého díla. Přišel zde například  o Pansofii či o Česko - Latinský slovník, na kterých pracoval celý život a které již nikdy nestačil znovu napsat. Zejména toho slovníku je velká škoda, vzhledem ke germanizačnímu vývoji v českých zemích. Pak odchází do Amsterdamu, kde žije poslední léta svého života. Zde také vychází významná část jeho díla.  Umírá 15.11.1670.

Umírající matka - Jednota Bratrská - však nezemřela spolu s ním. Udržela se na mnoha místech tehdejší Evropy, kde významnou měrou ovlivnila mnohé nekatolické církve, jak kalvínistickou, luteránskou, nebo i anglické pionýri. Několik tajných sborů působilo i na Moravě. Ti se ve dvacátých letech osmnáctého století přesunuli do panství hraběte Zinzerdorfa, kde založili osadu Herrnhut, Střeží Bůh, neboli česky "Ochranov." Zde Jednota obdržela nové Boží pomázání a požehnání od Pána Ježíše Krista. Vzniklo obrovské obrácení, které nemá od Letnic v historii obdoby. Historici toto nepřesně nazývají: Obnovením Jednoty Bratrské.

A to už je trošku jiný příběh. Přes zahraniční misionáře se Jednota vrátila v druhé polovině 19 století zpět do českých zemích, kde na jejím odkazu vzniklo několik nových církví. Mezi nimi i Církev Bratrská...

Nechť Bůh Vám, vážený čtenáři, požehná dnešní den.

Jan Amos má svou stránku na wikipedii, ze které jsem čerpal při psaní tohoto článečku:   http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD    

Janu Amosovi jsou věnovány i některé televizní pořady, například tento: http://www.ceskatelevize.cz/program/10169540035-24.07.2009-04:05-2-nepohodlni-jan-amos-komensky.html

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře