Ješua Sírachovec: O hříchu

26. březen 2010 | 07.44 |

Synu, zhřešil jsi?
Už to nedělej a
za své dřívější hříchy
pros o odpuštění !

Před hříchem utíkej jako před hadem,
přiblížíš-li se, uštkne tě.
Jeho zuby jsou jako zuby lva,
rozsápou duše lidí.

Jako dvojsečný meč je každá svévole,
na ránu jí způsobenou není léku.

Zastrašování a povýšenost
připraví člověka o bohatství,
tak zpustne dům pyšného.

Prosba z úst chudého
dolehne až k uším Hospodinovým
a jeho soud přichází rychle.

Kdo nenávidí pokárání,
jde ve stopách hříšníků,
kdo se však bojí Hospodina,
obrátí se v srdci.

Mluvka se pozná zdaleka,
rozvážný však ví, kdy uklouzl.

Kdo staví svůj dům z cizího majetku,
jako by na zimu sbíral kameny.

Chumáč koudele je shromáždění svévolníků,
nakonec zajdou v plamenech ohně.

Cesta hříšníků je dlážděna kameny,
ale na jejím konci je propast podsvětí.

Kdo zachovává Zákon,
je pánem svého myšlení,
a v bázni před Hospodinem
vrcholí moudrost.

Z knihy Jušuy Sirachovce, 21. kapitoly...

 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře